اقتصادی

احداث ۲۷۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در کشور

احداث ۲۷۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در کشور

تولید یا تولید پراکنده شفاف، در مقیاس کوچک، منبع تغذیه با ژنراتورهای تولید برق تا ظرفیت 25 مگاوات که قابلیت نصب در محل های مصرف و یا اتصال به شبکه توزیع با قابلیت کارکرد مستمر را دارند. منبع تغذیه و از পান্ত্র্যান্তানান্যে জিস্তি বেন্বার্বে বের্যার্যা অনান দ্র্র্ত্র ক্র্র্ত্র স্ট্র্ত্র.

بر اساس این تعریف به مجموعه ای از دستگاه ها یا تأسیسات تولید برق که از نظر فنی امکان اتصال به شبکه توزیع محلی وجود دارد و ظرفیت تولید عملی آنها در محل متصل به شبکه توزیع از 25 مگاوات بیشتر نباشد، مولدهای مقیاس کوچک نامیده می شوند.

کاهش آلودگی بالاتر از حد استاندارد نسبت به نیروگاه های بزرگ، نیروگاه های با راندمان بالاتر از متوسط، نیروگاه های حرارتی شبکه و نزدیک بودن به نقطه مصرف، علاوه بر شبکه برق، از مزایای نیروگاه های مقیاس کوچک است. که باعث افزایش استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی در کیشور می شود.

بر اساس اطلاعیه شرکت توانیر، بر اساس بخشنامه توسعه مولدهای مقیاس کوچک در سال 1387، توسعه مولدهای مقیاس کوچک به سفارش وزارت نیرو و شرکت توانیر انجام شد و در حال حاضر تعداد 275 نیروگاه تولید می شود. در کشور در حال بهره برداری است.

سال گذشته انرژی تولیدی نیروگاه های کوچک بیش از 2 درصد برق کشور را تامین کرد و به گذر از پیک تابستانی و شرایط سخت زمستانی در سال 1400 کمک کرد اما با استفاده از 76 مگاوات ظرفیت جدید ابتدای سال، حداکثر تولید نیروگاه های حرارتی مقیاس کوچک در تابستان به بیش از 1200 مگاوات رسید.

بر این اساس، گسترش مولدهای حرارتی مقیاس کوچک دارای توجیه فنی و اقتصادی با مکانیزم های حمایتی از این تجارت و امکان ترانزیت برق تولیدی از طریق قراردادهای دوجانبه این نیروگاه ها با صنایع موجود در شرکت توانیر است. پیشبرد و احداء است.

علاوه بر قانون برنامه ششم توسعه و به منظور گسترش هدفمند این ژنراتورها، اعلام عمومی نقاط اولویت به همراه ظرفیت در نظر گرفته شده در مناطق مختلف کشور با ظرفیت کل 2700 مگاوات در کشور انجام شد. مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این نقاط توسط شرکت های برق توزیع و توزیع نیروی برق در دست اقدام است.

همچنین شرکت های برق آماده همکاری و حمایت از احداث نیروگاه های خود نگهدار به ویژه توسط صنایع هستند تا با افزایش ظرفیت تولید در نقاط مصرف، از مزایای این ژنراتورها بیش از پیش استفاده شود.

این گزارش حاکی از آن است که دولت سیزدهم در شرایط اضطراری حدود 20 هزار مگاوات کار خود را آغاز کرد که وزارت نیرو با ویرایش و به روز رسانی برنامه 100 قدمی توانست ظرفیت های فراموش شده صنعت برق را به میدان بیاورد. ، و بر این اساس، پروژه های الکتریکی، از جمله تولید در مقیاس کوچک

دکمه بازگشت به بالا