عمومی

آقای رئیس جمهور! برای آرام کردن کشور، فرمان را دست خودتان بگیرید

آقای رئیس جمهور! برای آرام کردن کشور، فرمان را دست خودتان بگیرید

در دقایق اوریاق در عمل سوزی و عمدی – سهوی بودن آن ا پیداکردن مقصر نیمی کردان و هذا اقرار مقصران و کسران در شاهن به شرزنش شان نیم به شرزنش شان نیم کون بری آن کاکایک هست سرعت عمل مهم است. پس از خاموش شدن آتش و یافتن آرامش و شرایط پایدار، دلایل و مقصران و حوادث ناگوار و … ایجاد می شود و برای جلوگیری از تکرار آتش، به فکر چاره می افتند.

2- شرایط جامعه امروزی مانند این مثال است. بنا به رابعد و معابری، جمیعت ملتهب شده و ناارامیهای در کیشور به وودید هوید است; بی تعدیمدی به اخبار رسمی و رسمی هم در کامست سلیحه از سال 1357 تکونو رشه; رسانه های خارجی نیز دائما اخبار و دروغ را پخش می کنند. مقامات رسمی و غیر رسمی برخی کشورها از کودتا حمایت می کنند و…

۳- خب که باید کرد؟

برای محار آئین اوکاپرین، یک مدایندا میدان (و قاطع یک مدانیدا) اشت است. همه اعضای دیگر باید دستورالعمل ها را دنبال کنند. هم داد، اما پیش نیاز مهم ان، تحمیل عشر عابر عاملا است. بر عن قدمها بريا تامين ها بوتر جديده شود شود، هموهري اش در اسرع وقت روست مي غيرد.

4- به نظر می آید فردی کے در این پید کی کنین جامعیتی هدل دهد شهون ریس جهور است. اصل 113 قون عساسی، و رای دومین مقام رسمی کیشور، مسئول قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی. تفسیر 10 سال پیش شورای نگهبان بر این اساس است که رئیس جمهور برخلاف نص قانون اساسی فقط قوه مجریه را اجرا می کند.

5- وحدت فرماندهی و مملکت داری، یعنی برای رئیس جمهور فرصت طلایی برای شخص رئیس جمهور است. اگر واقعاً پیام را نپذیرد با صداقت و شجاعت آن را منحل می کند و اگر عادلانه باشد تصمیم شفاف خود را اعلام می کند.

۶-ناعرامی های اخرین وردانته از دامافات است ناگفته های بخش های جامعه. یکی از مهمترین آنها حذف یا ناکارآمدی نهادهای مدنی (اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی) و از بین رفتن راههای تعامل و ارتباط با جامعه است که این توافق اراده قوی و تصمیم قاطع برای فعال شدن نهادهای مدنی است. از جمیعة، می‌توان به شخصیت‌های تأثیرگذار اشاره کرد.

7- بازگرداندن سلبریتی ها به موضوعات اخیر اعم از درست یا نادرست، برخورد با آنها و دستگیری آنها یا ایراد اتهامات متعدد به آنها (حتی اگر همه آنها درست باشد) نه تنها به آرامش آنها کمک نمی کند، بلکه منجر به خشم در جامعه این اتفاق خواهد افتاد. نظرققب علی از همین سلبریتی ها، روزرگری در کیمت بهینا نیز بوده اند و در آن موقع، تعریف همین های کار کرک اند الان به انان فکاشی می کند.

8- تكه براه كردان جميعة و دميدن بر اطش خودي-غير خودي به فيش در حال تحميل، تنها تاسعرش داغتر و تندتر كردن فازاست. عوامل سیاسی و رسانه ای که این بازی را در جامعه انجام داده اند، در طول سالیان گذشته به همین شکل به اهداف خود رسیده اند و اکنون می خواهند کلاه خود را بر سر بگذارند. بید در مفید قبل وقدم فیدد هال آنک در بیک کرید به محبوبتر کدنها اینها نمزده است.

از نفوذ این افراد نیز از آن سوء استفاده کردند و به همین دلیل اولاً اعتماد آنها را جلب کردند و ثانیاً برای بهبود وضعیت خود کمک خواستند.

9- اگر رئیس جمهور اختیار کفایی را داشته باشد – که دارد – می تواند مسئولیت کوتاهی همه دستگاه ها را بپذیرد و از عدم کنترل عذرخواهی کند. و يكي از اولين كامها، پوزش كويي از آندون كاسته ارشاد و فرشها آن است.

10-برخی از تجمعات با شعارهای تند به امنیت عمومی لطمه نمی زند و هر چند منجر به رهایی عواطف شود اما مفید است. به همین دیلیل حوزر لبس سریاین ها بریه برهم زدان یکی تجمینات سم است . אגר פליס، מאני הוזור לבאס שיראים ה דר ין עראשים שוד שור، מארןעםעם

11- نمی توان انکار کرد که دشمن شورش و آغتاش سود می پرنده، اما در گزارش اینکه همه تجمعات عامل دشمن است، به شیوه ای تکراری، ملال آور و غیرقابل باور تبدیل شده و حتی ضدیت ایجاد کرده است. وضعیت تبلیغاتی بردرید این است که کے کے شود اینها فریب کوردا و کیںیونی و تحت تعریس بیگانه هیا بیگانه اند.

12- در صورت تحقق وعده های دولت به ویژه در مسائل اقتصادی، بسیاری از همکاری ها با تجمعات کاهش می یابد. زمانی که تحریم ها همچنان ادامه دارد، بلاتکلیفی ادامه پیدا می کند و بیانیه تکرار می شود، از جمله تقصیر طرف های غربی و احساس بی توجهی دولت نسبت به تعامل مثبت با دنیا را بیشتر می کند. متاسفانه وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده به درستی کار نمی کنند.

13-بعضی از مسئولین دولت زبان خود را نمی گویند، از آتش می ترسند و رسانه های حکومتی و حامیانشان در وسط روز هستند. تا وکتی تفرین مدیاین ازتعریف بوق فوق نگیر، چنین است همان است و کاسه همان.

14-از دولت کنین برمیاید که مشاهلان متبهر و دلسوز دهرید، یا اغر دارد به حرفشان توجه نیمی کند. در همی جناه اسولیکرا کود را نیشن داده در همی جنها وسولیکری وردین درد درد در کے از ین عنده موجه بریا پای کارکردن اقشار فرهیخته و تاکار فرهیخته و تقامی بیشتر جمیہ به سیرتان می توان بهری کریپت.

15- آنچه گفته شد مشکلی است که با اراده و دستور رئیس جمهور در کوتاه مدت قابل عزل است. البته، موانع بزرگی وجود دارد که با جایگزینی افراد معلول می توان آنها را برطرف کرد. بااینحال میان مدت و درازمدت هم قبل برید کی بری بید. تنها اشاره به همین نکته کافی است که در مراحل بعدی امکان حضور همه اقشار مردم (حتی مخالفان نظام) در صحنه سیاسی وجود داشته باشد.

کلید حل همه آنها در دست ریس جموهری است که کل کل کے با و همور است. این سخنرانی و این میدان.

6565

دکمه بازگشت به بالا