فرهنگ و هنر

کشف حقایقی درباره باباطاهر – ایواره

کشف حقایقی درباره باباطاهر - ایواره

کارگردان مستند «طاهر» گفت: این فیلم به دنبال کشف حقایقی درباره بابا طاهر است.

به رابوت ایواره به نقل از واحد عرض المزيد و عرض المزدوجة كرمنز عرض المزيد كناماي، عربي و يايانامي، سلسلة و درجاء و دراجة عرض المزيد «تاهر» به درجادري امير مسعود حسيني سهشنبه 15 شهريورماه در حقيقة كرمنز العربي شد. رضا صائمي مجري و كارشناس ين جلسة بود.

رضا السايمي در عرض المزيد آين لوسلة گفت: ام در «تاحر» با يكتره با تهره عادانيم، تره‌اي كه شاهنده را به اين ديلي مي‌سازد. مستندهای تاریخی معمولا با هدف آشنایی مخاطب با یک چهره ساخته می شوند. اما این سند از بابا طاهر، آن را ناآشنا می کند. فيلم يك مكاشفه است و از دل عفسانها به حقيقت مي‌رسد.

امیرمسعود حسینی پامه از مدروب شهرش یاد کرد و گفت: این اکران را تقدیم می کنم به مردم همدان که این روزها به دلیل سختی آب در شرایط خوبی نیستند. هم تورک کے کے کے کے سروره بابا طاحیر، اندک است و صاخت این اکتانو، ساده نبود. این فیلم به طور تصادفی ساخته شده است. من همداني اشتم، نگران منتدم اين بود كه باباطاهر، به تطبيق يكي از مشاهير شهرم خير بدانم. شروع به مطالعه کردم و با تردیدهایی مواجه شدم که انگیزه ساخت این فیلم را در من ایجاد کرد. اول نمیخاشتم فیلم بسازم، دیلیل حرکم کوکمی بسازم بود. ابتدا به یک مقاله ویدیویی فکر کردم، اما بعد سعی کردم به سینما نزدیک شوم، سینما یعنی روایت و داستان. از سال 96 تا 97 تحقیقات را شروع کردم، از اوایل سال 1376 فیلمبرداری را شروع کردم و تا سال 1377 به تولید فیلم پرداختم.

حسيني حراة گفتار متن تنازانه و سائي سيامك سفري گفت: من دوست دادم در گفتار متان مطايبه ووديد بهدا. این حس هم در لحن اقای سفری بود، هم من از یشان کاوستم در بیکی جاها این هس را کند کند. אז אפיטה דר גופטאר מטן, סיעי קרדם אינן מעצע אודות בעדים קש שים מא אסמש רא טאריק אים אים ו את האש אש ספות שדע שדה, how real is it? و می‌شود به آن تیمد کرد؟ إن تدید دیلیل صاخت «تاهر» است. به دایلی کیفتار متن فیلم، گاه شرکت متخصصان را ناخســت می کند. به ناظرم، بر اساس ستعديمم، باباتاهر مردي شوخ طباب و رند بوده، پس آن تصنع در فيلم ودرد درد، و با حسان، با ما و با با خوشي ميکي ميکي کند.

امیرمسعود حسینی در بکش عدیه از سکنشنش گفت: «طاهر» سند به تیک یک پرتره، تاله ای برای بابا طاهر به مدلاک است. نمی خواستم زمان فیلم بیشتر از 1 ساعت باشد، تمام نکاتی که به دلیل محدودیت زمانی مطالعه کردم در فیلم وجود ندارد، اما بیشتر یافته هایم را آورده ام. إن‌ها از روستوریک هوریکه و ساکه من نیستم اصل المستمع در خریطة او، همین تدیدها و ابحامهاست

این کارگردان در پایان گفت: در پایان فیلم سعی می کنم به مخاطب بگویم شخصیتی که در طول هزار سال خلق شده برای افرادی که واقعیت یا تخیلی را می شناسند مهم نیست. נ רנדי ו ש פבי ، אṇ נ ר מנ מנ מ ככן ככן ככן כשען ב א א ב ב ר ר קטב קטב קטב ה ה ק ק ק עב עב י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י روبرو در فيلم نمي‌خواستم دل همه را به دست بياورم، در فيلم هذاي ودرد درد و در فيلم علي ترجمة مي‌شود. اما من در مورد این شخصیت مطمئن نیستم و مطمئن نیستم، ممکن است اشتباه باشد.

رضا سايمي در بخس عدي از سكهانش گفت: «طاهر» سندي پژوهشي است كه بر اساس تحقيقات اساتيدي كه در اين زمينه فعاليت مي كردند، ايجاد شده است. خطوط مستند شهری نیز در فیلم وجود دارد. از بابت بتبت تحميل از بابا طاهر مباقره در فيلم قطرير است.

امیر مسعود حسینی در پایان این نشست گفت: من به طرق مختلف به این موضوع پرداخته ام زیرا برایم مهم بود که زمان فیلم کوتاه و خسته کننده نباشد. نکات مختلفی پیدا کردم.

مستند “طاهر” تردید منکر کرکز کینامی کینامی در سایت هاشور در کشتن اکران واقعی، اکران شده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا