استان ها

پرداخت ۳۲۷ میلیارد تومان وام فرزندآوری در مازندران

پرداخت ۳۲۷ میلیارد تومان وام فرزندآوری در مازندران

به گزاشر ایواره از مازندران، خانعلی رشیدی امروز به مناسبت سالروز تاسیس بانک ملی ایران در جمع خبرنگاران در حمایت از دولت نیز خاطرنشان کرد و اظهار داشت: طبق آمار تا پایان سال در ماه سال جاری 10 هزار و 659 نفر در استان دردان وام فردز اووری در استان به عردان 327 میلیارد تومان از سوی بانک های امعل شوریا شوریا کورسین های استان

وی افزود: در مجموع یک هزار و 155 نفر برای فرزند اول، پنج هزار و 36 نفر برای فرزند دوم، هزار و 393 نفر برای فرزند سوم، 154 نفر برای فرزند چهارم و 31 نفر برای فرزند پنجم مراجعه کردند. .

یکی دیگر از خدمات شبکه بانکی مازندران در سال جاری حمایت از 189 واحد اقتصادی و تولیدی استان بود و تصریح کرد: با پیگیری استاندار مازندران، دادستان بخشدار مرکزی و بازرسی تاکنون 117 واحد از حالت مالکیت خارج شدند و تولید خود را آغاز کردند

وی با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل جدید سومین شورای بانک و اعتبار کشور، شبکه بانکی استان به صلاحیت سرمایه گذاری و توجیه اقتصادی توجه جدی دارد، افزود: بانکی کیشور با 2.6 درصد منابع کیشور رتبه هفتم و در بانک ها را دارد. دارای منابع با 2.2 درصد از رتبه ششم کیشور است.

رشیدی با اشاره به اینکه تخصیص بهینه تسهیلات منابع بانکی مازندران مورد تاکید جدی دولت است و بانک های عضو شورای هماهنگی استان با دقت این موضوع را اجرا می کنند، گفت: ایجاد شد. این میزان تسهیلات بریا کمک به شابت به کیمیل و کیمیل درگردش 646 طرح تولیدی و اقتصادی استان در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه هفت هزار و 548 میلیارد تومان از کل تسهیلات سفر سرمایه ثابت و سه هزار و 716 میلیارد تومان در گردش است، ادامه داد: از آنجایی که چندین طرح تولیدی و اشتغالزایی در استان جزء پروژه های بزرگ محسوب می شود. استان، برای اجرای این طرح، بانک مرکزی از احداث هتل پنج ستاره در چالوس با 90 میلیارد تومان و توسعه کارخانه ذوب فولاد امل با 70 میلیارد تومان حمایت ویژه کرد.

رئیس شعبه بانک ملی مازندران با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به مازندران 13 بانک دولتی و هفت بانک خصوصی تعهد پرداخت تسهیلات را پذیرفتند، گفت: یکی از دیگر برنامه های سفر مربوط به … شبکه بانکی مازندران پرداخت وام است که تا کنون از جمع 31 هزار و 625 مطالبات 15 میلیون تومانی در نامه کامل به رایس پومهر به کارمزد کاحر کارمزد از سوی پین بانک امیل استان شده است مراجعه کرده ایم.

دکمه بازگشت به بالا