عمومی

مواکب «شهدای دانشجو» در مرزهای خوزستان برپا شدند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

مواکب «شهدای دانشجو» در مرزهای خوزستان برپا شدند - خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به لوگر منتدید آنلاین، صادق شاهوارپور شامگاه کارشنبه در جمع کوزستان کرد: مواکب بسیج درباین خوزستان با نام «شهدای درک» در کند پیک استان به زایران عربی حسینی می‌کند.

فرمانده ناحیه خوزستان افزود: چادابا و همچنین ورودی استان از سمت شهر و تاریخ 16 شهریور ماه و خدمات رسانی تا روز 28 شهریور ادامه خواهد داشت.

شاهوارپور مشخص کرد: امسال اولین سال عملیات شهدای و آیین مواکب است که بزرگترین مسجد در 2 نقطه مرکز است. چادابا عرض آن 400 متر و عرض آن 80 متر است.

وی گفت: مواکب شهدای دوریک در سه هوزه‌ها در سه هوزه‌ها در سه‌هوزه‌ها در سه‌هوزه‌ها در سه‌هوزه‌ها در سه‌هوزه‌ها در سه‌هوزه‌ها در سه هوزه‌ها در سه هوزه‌ها در سه هوزه‌ها در سه‌هوزه‌ها هوزهای در هوزهای هلم. البته در حوزه فرهنگی بسته های محتوایی و برنامه های میدانی پیش بینی شده است.

فرمانده ناحیه خوزستان افزود: در بحث تغذیه نیز تلاش می شود 200 هزار بطری آب معدنی و نوشیدنی خنک برای زائران اربعین حسینی توزیع و به ترتیب خدمات، غذاهای سبک طبخ و طبخ شود. “

شاهوارپور بیان کرد: در هوزا اسکان نیز 4 مکان در احواز، خرمشهر، و بستان بریای و اسکان کروان‌های دوگییی در کرکته شده است.

وی با اشاره به اینکه اداره امور فرهنگی ناحیه باسیای کوژستان متولی برگزاری رویدادها و ارائه خدمات با استفاده از داوطلبان Basia خواهد بود، گفت: سازمان Basiї dajejai v drashatыha و ragandы dr barpaje mavakab shhodaay dajay hozstan حمایت کرده است. و همکاری کرد».

فرمانده ناحیه خوزستان گفت: انتظار داریم نهادهای مختلف و سایر دستگاه ها نقش خود را به عنوان حامی این حرکت مردمی ایفا کنند.

دکمه بازگشت به بالا