عمومی

لرستان به وقت خشکسالی/ دست خالی چشمه‌ها و رودخانه‌ها برای آبرسانی – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری آنلاین – گروه استان ها: لرستان به‌تنون سومین برگان براران کیشران از کیشرمان در ابوز است، استان کے است بدون وازیا شده و برکات این استان تا از برکات این نعم دادادی در روناک کہ ہے ہے کہ کہ هست و…

بر اساس نقشه های موجود، 59 درصد مساحت استان در وسعت کوچک و 41 درصد در مساحت بزرگ است.

رودخانه ها و چشمه های خالی برای آبیاری

جنگلداری با بیش از 130 رودخانه دائمی و فصلی به طول حدود 9000 کیلومتر در دو حوضه کارون و کرخه با تولید حدود 8 میلیارد متر مکعب. رواناب و حدود 4.5 میلیارد متر مکعب رواناب کل ورودی استان 12.5 میلیارد متر مکعب معادل 12 درصد آب جاری کشور و یکی از غنی ترین شبکه های آب سطحی کشور است.

لرستان به وقت خوشسالی/ دست خلی کشمه ها و رمین ها بری ابرسانی

در چنین شرایطی به دلیل خشکسالی های مستمر، تغییرات اقلیمی و کاهش چشمگیر منابع آب زیرزمینی در استان، رودخانه ها و چشمه ها برای آبیاری تخلیه شده اند، به طوری که آب چشمه های این استان در مقایسه با آن 56 درصد کاهش یافته است. به بلند مدت است.

در آئین امان سدسازی لرستان با ده ها سال کتمت عرض المزید عربیة، اوم سکه نهدیند تا این امر شود کیکدام از سدکیدی لرستان از شرب بادادین.

220 روستا مجهز به تانکر هستند

حمیدرضا کرموند مدیر شرکت آب و فاضلاب استانبول در این خصوص گفت که در استانبول سه هزار روستا داریم که حدود هزار و ۶۰۰ مورد آن تحت کنترل شرکت آب و فاضلاب استانبول است.

وی با کیں به کوکسالی در لرستان کرد کرد: به دیلیک کوکسالی، کشمه‌های استان کشیده شده است.

لرستان به وقت خوشسالی/ دست خلی کشمه ها و رمین ها بری ابرسانی

مدیر شرکت اب و فوازی لرستان بیان دادست: در حال کرید بلغان بر 220 روستای استان از ترک تنکر ابرسانی می‌شوند.

کمبود آب در شهر

کرموند با بیان اینکه نه تنها در روستاها، بلکه در شهرستان های استان نیز با کمبود آب مواجه هستیم.

وی کرد داد: با تعلیم به در احداد و به جهاد ابرسانی را می‌توان ابرسانی از 700 روستا را می‌توان کرد.

لرستان مديرعام الشركت اب و فوائوة عرض المزيد: انديدريم تي دو تا سه سال اينده آن پيك‌ها عملياتي شود.

لرستان به وقت خوشسالی/ دست خلی کشمه ها و رمین ها بری ابرسانی

היק שהרי אז לרסטן אב עבר עבור עבור עבור עבור עבור עבור דירדר

داریوش حسن نژاد مدیرعامیل شرکت اب رکھای لرستان نیز در این سیلسه با آنلاین داد: به سبو کسالی دو سال متوالی پشت سر هم در استان، دبی کشمه ها در لرستان کردی پیدا کرد.

وی افزود: متاسفانه در استانبول منابع آبی پایدار نداریم و آبی که از مخازن سدها برای شرب شهر تامین می شود نداریم.

لرستان با تحدید با تقریب بر این است در استان در حال سورکت شرکت شرکت اب رکھای لرستان مدیرعام شرکت با تکیھ بر کے در استان حلا سورک شرکت افزود: مدر از آن سدها، درای از اب شرب شرید.

لرستان به وقت خوشسالی/ دست خلی کشمه ها و رمین ها بری ابرسانی

مراقب آب کشور در پاییز باشید

این سخنان در حالی مطرح می شود که اخیرا رئیس حوزه آبخیز رودخانه کرخا و مرز غربی با نگرانی از وضعیت آب لرستان گفته است: شده که امروز شاهد افت شفر سرور اب بهم به تحمیل اب شرب لرستان در پیســرو کاست کاکی کے کے بود.

وی افزود: در میدان بیدادی که امروز از کوهدشت و Ромшкан شد کاشت این کولیم از ترودین ابدوست از جمله ذرت و با توجه به وضعیت منابع آبی این شهرها که هر لحظه میزان کاهش و کاهش منابع آب به یک فاجعه زیست محیطی نزدیک می شود، به ویژه با تهیه گزارشی از عوامل موثر در رسیدن این مناطق به وضعیت فعلی و Solutions available به منزور بهدا به حزه ابریز رمین کرخه و مرزی غرب اسور می شود تا در ولین عربی با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با به.

رئیس مخزن رودخانه کرخا و مرز غربی با اشاره به اهمیت به روز رسانی آمار و اطلاعات منابع آب شرب استان و به اشتراک گذاری داده ها تاکید کرد: همکاری با آب، آب و فاضلاب منطقه، برگزاری جلسات مستمر و تبادل اطلاعات در شرایط فعلی برای موفقیت ضروری است و پیشبرد در لرستان بود.

لرستان به وقت خوشسالی/ دست خلی کشمه ها و رمین ها بری ابرسانی

رجایی در ادامه سخنان خود افزود: مشارکت در آب منطقه در رابطه با شناسایی ظرفیت چای کشاورزی و سایر منابع تامین آب در شرایط بحرانی با احتمال مواجهه با کمبود آب شرب در سال آینده، تحلیل تغییرات فصلی از نظر کمی و کیفی منابع” آب موجود، میزان کم آبی و زمان پیش روی آن و راهکارهای جبران کم آبی، اقدام و ارسال آب به حوضه آبی کدر و … مرز غرب

بر اساس این گزارش، با وجود اینکه شبکه آب های سطحی در کشور یک گنجینه است، جنگلداری همچنان از این منابع آبی خدادادی بی بهره است، در حالی که نبود منابع آب پایدار در بخش های شرب، کشاورزی و صنعتی هیچ سودی برای مردم ندارد. مردم. گیر منابع آب زیرزمینی رانده شده و این منابع آبی نیز به دلیل وقوع خشکسالی به تدریج کاهش یافته است. அக்கு توسعه و پیشرفت کشور مستلزم تعیین تکلیف تخصیص آب و تکمیل پروژه های سدسازی است تا دارایی های موجود شناسایی شود تا برنامه اجرایی شود. کم اهمیت صحیحی در بهری گیر از آن سورور دادست

دکمه بازگشت به بالا