اقتصادی

قطار باری چین وارد مرز اینچه‌برون در ایران شد

قطار باری چین وارد مرز اینچه‌برون در ایران شد

قطار چین که در راه ایران بود وارد مرز ایران در شهر گنبد استان گلستان شد.

به روگر ایواره، کندی پیش چین ارومکی-انزلی کے ارومکی دریای-انزلی ک از ترایک دریای دلیان-جلفا از مسیر تمام ریل ایزام کود به برون را به ایران وارد مرز اینکه برون شد.

این اولین بار پس از یک سال است که چین به ایران کالا صادر می کند. آن قابل انجام در رضائة تعريفة لغانة همل و نقل ريلي ايران و چين است. راه‌تنزی آئین مسیرها در درادین علوم به کیشور برامیک کیوشری، کیں زمان کلا کے، آیستان چین به غرب آسیا و کین بہیں راه به عروبا بسزایی دارد.

حودا دو مه قبل نیز پریمی کتر بری بین‌ثونگونی Trans-Caspian از نیگشیا چین عازم ایران شد. این قطار با کاهش زمان و هزینه ارسال کالا، کانال لجستیکی بین المللی جدیدی را ایجاد می کند که چین را به غرب آسیا متصل می کند و در توسعه مبادلات تجاری ایران و چین بسیار حائز اهمیت است.

این دو قطار با همکاری سفارت ایران در چین به جمهوری اسلامی ایران و از چین به ایران به راه آهن قزاقستان ارسال شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا