عمومی

دو راهکار فوری برای کاهش رنج فوت مهسا امینی

دو راهکار فوری برای کاهش رنج فوت مهسا امینی

با توجه به حادثه ناگوار فوت مهسا امینی و برخی دیگر از حوادث و اتفاقات سال های اخیر که مجموعاً منجر به کاهش اعتماد عمومی و بدبینی ذهنی در جامعه می شود، شاید امروزه نیاز به چاره جویی برای معضل این گونه فضاها بیشتر شده است. بیش از هر زمان دیگری برای جامعه و نظام مهم است.

نیاز به یافتن راه حل های مختلف بسیار مهم است زیرا نشان می دهد که سیستم می تواند فرآیندهای نادرست خود را اصلاح کند و جامعه را امیدوار می کند که این سیستم می تواند مشکلات مهم درون خود را حل کند و این امر برای افزایش محبوبیت مهم است. .

از سوی دیگر، کنار گذاشتن افکار عمومی در نبود اطلاع رسانی و عدم شفافیت، علاوه بر ایجاد ذهنیت های منفی برای مردم، می تواند به شکاف های اجتماعی و تعمیق بی اعتمادی و ناامیدی منجر شود.

1- شفاف سازی فوری

در حوادث و اتفاقات روزمره با توجه به گستردگی دنیای ارتباطات و توسعه سریع شبکه های اجتماعی، به اشتراک گذاری اخبار صحیح بدون حاشیه اما بر اساس واقعیت می تواند درد را کاهش داده و مردم را بهتر متقاعد کند، زیرا در حوادثی مانند مرگ مهسا امینی، حساسیت موضوع، مهندسی افکار عمومی در دست کسانی است که می توانند با انتشار خبر به سرعت توجه را به سمت خود جلب کنند. به ازای هر نوع تأخیر و تأخیر در روشنگری مسائل مربوط به رویدادهای روزانه، می توان اشتباهاتی ایجاد کرد که در نهایت منجر به از بین رفتن اعتماد عمومی می شود.

2- راحتسی کرد کیمیت کیںیں یاب

در رویدادهای مهم و پرحساسیت در جوامع امروزی، راه حل موثری برای تشکیل کمیته حقیقت گزارش شده است که در بسیاری از رویدادهای ملی و حتی بین المللی، این راهکار توانسته نتایج بسیار امیدوارکننده ای را به دست آورد و البته در برخی موارد. موارد، آن را نیز شکست خورده است. نکته اصلی این است که موضوع برای تشکیل «کمیته حقیقت» مهم است و مشارکت احزاب و گروه‌های مدنی با عملکرد گشت سازگار و منتقد هستند. به ذلک با ذلک با عادلة نهاد جدید با هدا عمد عمدافزعی، به نظر مردم با هدا رسود برسود مدروب به رسمت به تعدید به تعریف. به ذهب دیر کیشور با توسل به کنین سازوکاری است که می تواند شعله های امید را دوباره در مردم روشن کند.

بالاخره در گذر زمان ممکن است جامعه چندین بار این حوادث و اتفاقات ناگوار را انجام دهد، اما عقل سلیم جامعه باید از هزینه های این فرآیندها بر اساس راه های مسکن و آسایش آگاه باشد. در جامعه، زیرا در این نوع وقایع ممکن است جامعه نتواند آنها را تحمل کند.

دکمه بازگشت به بالا