ورزشی

دومین روز بدون مدال شمشیربازی ایران در قونیه

دومین روز بدون مدال شمشیربازی ایران در قونیه

به گزارش شفاف، در دومین روز از بازی های تیراندازی با کمان کشورهای اسلامی، مسابقات اسلحه مردان و تیم های سابر بانوان برگزار شد که ایران در این دو بازو موفق به کسب مدال نشد.

ملی پوشان اپه تا تاحت یک کم فیلمیند پیش بردند و سكبت ایندیند.

تيم سابر زنان هم در نمح حقيقة براب اسبرجاني شكت خورد و در ديدار رده بندي نيز مغلوب توركي شد.

نتایج انفرادی به شرح زیر است:

مرحله گروهی

محمد رضایی طادی (۲۱ ساله): ۳ پیروزی و ۲ شکت

محمد رضایی (41 سال): 4 پیروزی و 2 شکست

محمد وثوقی: 2 پیروزی و 4 شکست

مرحله نهایی جدول اصلی:

15

محمد رضایی (41 ساله) از ایران 15 – پریرا از سنگال 11

محمد رضایی طادی از ایران 15 – اولو از کرگیزستان 8

مرحله هشتم نهایی جدول اصلی:

محمد رضایی (41 ساله) از ایران 15 – سرتای از قزاقستان 13

محمد رضایی طادی (21 ساله) از ایران 10 – اوده از ادردان 15

مرحله پایانی جدول اصلی:

محمد رضایی (41 سله از ایران) 11 – پتروف از کرگیزستان 15

رتبه بندی فردی شمشیربازان اپه ایران در بازی های روستانی اسلامی:

7- محمد رضایی (41 ساله)

14- محمد رضایی تادی (21 ساله)

24 – محمدرضا و وثوقی

تیمی راستمی ایرام سابر زنان به شرک زیر است:

مرحله یک چهارم نهایی

ایران 45 – عربستان 18

نجمه سازنچیان: 15 امتیاز گرفتن و 3 امتیاز از دست بابا.

فایزه رفیعی: 15 امتیاز گرفتن و 6 نقطه توجه.

نکته: 15 نقطه گرفتن و 9 نقطه توجه.

مرحله نیمه نهایی

ایران 22 – آذربایجان 45

نجمه سازنچیان: 7 امتیاز گرفتن و 15 امتیاز از دست بابا.

فایزه رفیعی: 10 امتیاز گرفتن و 15 امتیاز دست.

امتیاز : 5 نقطه گرفتن و 15 نقطه دست.

دیدار راهبندی

ایران 23 – ترکیه 45

نجمه سازنچیان: 10 امتیاز گرفتن و 15 امتیاز دست.

فائزه رفيعي: 5 امتياز گريفت و 15 امتياز از دست داد.

نکته: 4 امتیاز گرفتن و 10 امتیاز از دست پدر.

Киана Багорзеда: 4 تمایز گرفتن و 5 تمایز از دست پدر.

دکمه بازگشت به بالا