اقتصادی

تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران عملکرد سه ماهه اول سال و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱

تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران عملکرد سه ماهه اول سال و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱

مرکز پژوهش های مجلس رشد اقتصادی ایران در سال 1401 را 7/3 درصد و رشد بدون نفت را 9/3 درصد برآورد کرده است.

به رابوتی ایواره، دفتر استمین عکنیمی کرکس های مجلس تی راپوری به نصلی بکش حگیک یکی توسی ایران به سے مہی اول سال و استمہ روش عکنیمی سال 1401

در ین روبوت است: براسا براس براسی بنک مارکی ایرانی کیں در سال 1400 رشد 4/4 درصد را را نمومد نمود نمود را نمود نمود 4/4% را نمود نمود را نمود نمود 4/4% را نمود نمود. را شد 4/4% را نمود را نمود را نمود 4/4% را نمود راشد 4/4%. در سال 1401 بخش حقیقی یکی توسی کیشور به او از کے کے کے بہے.

در این روبوتا مشخص شده است: تأثیر سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی جهان بر کاهش تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی کشور، تأثیر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و تاثیر قطعی برق و گاز بر صنعت و خدمات می تواند واقعی باشد ایران را مفتاح کندین.

در ادامه این گزارش آمده است: بر اساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال 1401 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال 1401 حدود 7/3 درصد و رشد بدون نفت 9/3 درصد برآورد شده است. به ویژه پیش بینی می شود بخش کشاورزی در سال 1401 به دلیل افزایش بارندگی نسبت به سال قبل 9/7 درصد افزایش را تجربه کند. در خصوص بخش نفت نیز با توجه به شرایط موجود و شرایط بین المللی و عدم رشد صادرات، پیش بینی می شود این بخش نسبت به سال قبل ۱/۱ درصد رشد کند.

در بخشی دیگر از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: علیرغم پیش بینی رشد 4/6 درصدی صنعت در سال 1401، بررسی ها نشان می دهد مواردی مانند قطعی برق و گاز در صنعت و … کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی می تواند رشد این بخش را افزایش دهد در حالی که برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه های ساخت و ساز صادر شده در سال 1400 و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال 1401 و با فرض ادامه روند در سه ماهه اول سال، رشد منفی 3/4 درصدی قابل پیش بینی است.

در این روبوت تقدیم شده است: بشدینی می شود بشک سورستی با تعدیل به روستیا ین بکش پس از بروز وروز کورونا با روش پسی 3/6% عادادی شود. گفتنی است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را به ترتیب 3 و 7/3 درصد پیش بینی کردند.

متن کامل این گزارش را می توانید در این لینک بخوانید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا