عمومی

این یک یادداشت نیست، شکواییه ایست علیه مهدی تاج

این یک یادداشت نیست، شکواییه ایست علیه مهدی تاج

دادستان مستبدة، سازمان استخدام كل كيشور و كمسيون اصل 90مجلس!! البته در جریان روند قانونی قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال منصوب به پرونده ویلموتس در اتحادیه بین المللی فوتبال، در خصوص میزان ضرر و زیان ناشی از انعقاد قرارداد منصوب شده است. فاجعه ملی بر اساس سوابق مربی ذکر شده و مبلغ قراردادهای قبلی وی است و چیزی جز عدم کفایت برخی مدیران در زمان ورزش و در راس فدراسیون فوتبال وجود ندارد که نادرترین فرض ممکن قبل است. مسائل و مشکلات قبلی مشخص شده و در حال حاضر علاوه بر موضوع پرونده ویلموتس در پرونده فولاد و اختلاس 92 هزار میلیاردی، این ملت نام وی دیه می شود، مجدید در راس هرم فوتول کیشور. کار کرپت!

علاوه بر مقررات حاکم بر تشریفات رسیدگی به امور مالی در چارت سازمانی فدراسیون جهانی فوتبال، برخی احکام کیفری نیز در این مورد نیاز به رسیدگی دارد و دلایل تحمیل چنین خسارت سنگینی توسط سیستم تشخیص داده نمی شود. ولي مي گويند اين ناكافي است.

ضمن اینکه مستند به وظایف سازمان بازرسی کل کشور است، وظایف تعیین شده برای کمیته اصلی نیز از وظایف دادستان و مقررات کیفری حاکم بر رفتار و عملکرد مدیران و مسئولانی است که به نحوی با کشور مرتبط هستند. بودجه عمومی و کسب درآمد. انگونه کیک پاکه کیشور و беги لیکندانان کیشور وستان дляд над разработь чани корозород со морби морби со хич логичный небагать.

ممکن است عده ای با این نظر مخالفت کنند و با قوانین و مقررات فیفا از عملکرد مهدی تاج دفاع کنند که پاسخ به این موضوع بر اساس همان قوانین فاقد و اعتبار است، حتی تعلیق فوتبال ملی نیز با این قوانین توجیه می شود. دخالت فیفا در این مورد معرفی و معرفی شده در ماده 1 ماده 12 و ماده 19 بنیاد فیفا و افرادی که مشمول مقررات فوق الذکر هستند به شرح زیر است: اعضای فیفا باید مسائل و مشکلات خود را به طور مستقل حل و فصل کنند و نبایستی باشند. تحت تأثیر شخص ثالث ورود پرونده نزد مراجع قضایی فیفا ابتدا وجود دارد که دو طرف پرونده به عنوان عضو فیفا شناخته شوند که در بحث تعریف اساسنامه فیفا پس از تعریف بازیکنان / مربیان / بسگاه و فیفا یا یک فدراسیون یکسان نیست علاقه و رابطه مشترکی با فیفا دارد که به طور خاص شامل باشگاه ها، بازیکنان، مربیان و لیگ های حرفه ای می شود، بنابراین در تعریف اعضای جامعه فیفا، افرادی که به طور مستقیم با فوتبال در ارتباط هستند، به عنوان اصلی ترین افراد تعریف و معرفی می شوند. و رابطه مستقیم ضروری بازی فوتولب است آن عرض 19 در تعریف استقلال اعضا مشخص می شود: هر یک از اعضا باید در اداره امور خود مستقل و تحت تأثیر شخص غیر ضروری یا شخص ثالث باشد. آنشا حکم کرد و در همین راستا مده 6 مجازات های نہے وزر در رہتکن/توبیخ/غرفتن مقام و مقام و . …را برای متکلفین در کرچت در بند 2 آئین نام به تعریف و مصادیق تخلفات صورت گرفته در ماده 11 تا 18 اشاره شده است که به مصادیق تخلف از قبیل: بد رفتاری، نقض قوانین بازی، نافرمانی، بدرفتاری، رفتار نادرست در مسابقات و. ماده 21 به کلاهبرداری و تقلب اشاره دارد بازیکن یا اقدام محلی برای جعل کارت بازی و … شخص مورد نظر مستوجب مجازات است به این ترتیب آنچه ناشی از اعمال و رفتار مدیران فوتبال کشور است نمی باشد. قابل بررسی است، زیرا صرف نظر از صریح بودن مقررات اشاره شده، ماهیت قوانین فیفا، تنها زمانی قابل اعمال است که موضوع و اختلاف مورد بحث مستقیماً به موضوعات حول محور فوتبال مرتبط باشد، نه هر اقدامی که مدیران فوتبال مرتکب شده اند. بحث این است که حتی اگر در مسائل واقعی فوتبال، فرد نیاز به ورود به موضوع داشته باشد و چه نیاز مهمی به میلیاردها تومان و پول و پول است!! .

در بحث شناسایی مسئولیت ها و وظایف مدیران دو وظیفه قابل بررسی است به این معنا که مدیران موسسات و نهادهای عمومی اعم از دولتی و غیردولتی دو نوع وظیفه دارند. تقلم تقلب نظامی و ادارری می کنیم می کنیم کانیم اما شکل در تکلف آدارری اما شکل دیر تعویه یشان ناشی می شود و از دوککو و اختنت استانی مدیر در سموله تحت تحدینش اما در کلف کالف عادرری ادارری میدنی میده. بنابراین با توجه به صلاحیت مراجع قضایی تعریف شده در بند 52 و 53 اساسنامه فیفا که در بندهای 11 تا 18 نام انضباطی نیز تخلفات مدیران در زمان انعقاد قرارداد مذکور توسط فدراسیون تعریف شده است. قانون مسئولیت مدنی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و… بنابراین در صورتی که بر اساس قوانین کیفری، مدیران فدراسیون فوتبال در این بند منع شوند، کلیه اشخاص مشمول قرارداد بر اساس مفاد قانون مجازات اسلامی (مواد 597 تا 606) مشمول مجازات کیفری خواهند بود. و کوگاک کینی نگینی نگینی ناشی از کاسور و بی مبالاتی یشان از جنت کہ تسبیب و رسونہ کہ کہ کے کلے و کلفات درادیری و… جبران کاسعرات بوده است. و بی مبالاتی یشان بوده است

در همی راستا نهاد نجملازی اوزینزی انکسیک کل کیشور دوکسی دارد از انگ جملا می توان. به نمع استفاده های فوک فورده هسب الامر موقعیت رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست کنید رئيس جمهور و یا کمیسیون اصلی نود ۹۰ قانون اساسی مجلس شوری اسلامی و یا بنا به بازیر به ویزیر دراست های داشتی های زیربت کربت کرد. سازمان بازرسی کل کشور در مورد مؤسسات غیردولتی با کمک دولت موظف است موارد تخلف را به وزیر مربوطه گزارش کند و در صورت تخلف اداری و مالی در مراجع قضایی و واحدهای قضایی به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاع به کمیسیون اصلی نود قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون را اعلام کرد که با توجه به مبالغی که فدراسیون فوتبال از دولت قرض گرفته است کمترین واکنش لازم را دارد. نهادهای نظارتی ورود به پرونده ی ویلموتس و احراز تقصیر و تخلف مسببین چنین قراردادی است.

वाकिल डाडग्स्तरी-शिराज

دکمه بازگشت به بالا