عمومی

ایران و چالشهای اقلیم و محیطی آن

ایران و چالشهای اقلیم و محیطی آن

جمعیت در سال 1401 حدود 85 میلیون نفر است. از سال 1365 تا 1401 حدود 36 میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه شده است. در ایران حدود 36 میلیون نفر زندگی می کنند. بر اساس برآورد هرم جمعیتی در سال 2019، بیشترین جمعیت در هرم جمعیتی در حال حاضر مربوط به گروه سنی 26 تا 36 سال است.

جمعیت بین 20 تا 36 سال (متولدین 1381 تا 1365) حدود 17 میلیون نفر است. از این جمعیت، حدود 4.95 میلیون نفر (حدود 5 میلیون نفر، حدود 29 درصد) بیکار هستند. طی سال های 1381 تا 1401 حدود 19 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد. (تازه متولد شده)

در سال های 1375 تا 1375 حدود 4 میلیون نفر و در دوره 1385 تا 1395 حدود 10 میلیون نفر و از سال 1396 تا 1401 حدود 4 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شدند (با یکی از دانشگاه ها). درجه). بنابراین طی 26 سال گذشته حدود 18 میلیون نفر مدرک دانشگاهی را کشف کرده اند.

گسترش استفاده از تلفن همراه و تلفن همراه از حدود سال 1375 و استفاده گسترده از اینترنت و اینترنت همراه به تدریج از حدود سال 1380 در ایران در حال رخ دادن است.

بیشترین بهره مندی از وسایل ارتباطی جدید و مدرن را جوانان زیر 40 سال تشکیل می دهند (حدود 45 میلیون نفر از مجموع 85 میلیون نفر جمعیت کشور در سال 1401، 53 درصد کل جمعیت). از قدود سال 1400 به بعد از جمعیت ایران برنام از یکنگلین سهتند جمعیت بین 20 تا 40 سال حدود 26 میلیون نفر و جمعیت بین 20 تا 30 سال حدود 12 میلیون نفر تخمین زده می شود.

در آرزوها و باورهای این جمعیت جوان از طریق رسانه های مختلف – و بیشتر در دوره آموزش غیر رسمی – با جمعیت بالای 40 سال، کشور شکل می گیرد و نیز شکل می گیرد. آنتزراط آن جمعة و عنداءاشان و هنیه اقناع انها نیز تعادینا اینتیا است.

طی سال های 1377 تا 1401 حدود 25 میلیون نفر از مردم ایران به کشور مهاجرت کردند که حدود 70 درصد آنها از روستا به شهر مهاجرت کردند. در همین بازه زمانی شدیدترین خشکسالی ایران در 50 سال گذشته تجربه شد. خشک شدن بیشتر دریاچه های داخلی و همچنین افت شدید سطح آب زیرزمینی ایران نیز مربوط به همین بازه زمانی است. نارضایتی از جمعیت در شهرهایی که مبدا یا مقصد پروژه های انتقال آب هستند در همین بازه زمانی گزارش می شود. به عبارت دیگر در شهرها و شهرک های جدید با جمعیت جدیدی مواجه هستیم که از این تعداد حدود 18 میلیون نفر در 26 سال گذشته در این شهرها یا حومه آنها ساکن شده اند. حدود 12 میلیون نفر در ایران زندگی می کنند، تخمین زده می شود که 10 میلیون نفر به طور مستقیم با مشکلات مربوط به بحران مواجه هستند.

اگر چالش‌های جامعه ایران با همه تنوع‌شان شناسایی و شناسایی نشود، چالش‌های آینده پیچیده‌تر و سخت‌تر از چالش‌های امروز خواهد بود.

6565

دکمه بازگشت به بالا