عمومی

آیا «شباهت چهره» با «شباهت رفتار» ارتباط دارد؟

آیا «شباهت چهره» با «شباهت رفتار» ارتباط دارد؟

انسان هایی با چهره یکسان نه تنها ویژگی های ژنتیکی یکسانی دارند، بلکه رفتارهای مشابهی مانند سیگار کشیدن دارند.

طبق گزارش ما، در صبح نوشته است: «ик фотография за сал 1999 жила др хал жомавърї عکس برای инсонсьнахайи ба фигратехай источный ист. محققان از این فرصت استفاده کرده و از افراد متعددی از افراد این مجموعه درخواست کردند تا در مطالعه آنها شرکت کنند. داوطلبان نمونه های DNA خود را در اختیار محققان قرار دادند و به سوالات خود پاسخ دادند. نتیجه تحقیقات این بود که افراد دارای چهره یکسان نه تنها ویژگی های ژنتیکی یکسانی دارند، بلکه رفتارهای مشابهی مانند کشیدن سیگار نیز دارند.

استودی‌های جدیدِ فراق در سباینی نشم داد انسانهای کے کے کے هم هست، در کے کے کے کے کے هست. این مطالعه که در ژورنال Cell report منتشر شد، آموزنده است. محققان می گویند که این یافته ها در نهایت در علوم جنایی امکان پذیر است. به عبارت دیگر، شما می توانید ساختار صورت خود را با DNA پیش بینی کنید.

استفاده ازمایشی

ریکی جوشی از موسسه تحقیقات سرطان جوزپ کاراس در بارسلونا و همکارانش 32 عکس غیرمرتبط از افراد با چهره را از مجموعه عکس های هنرمند کانادایی فرانسوا برون انتخاب کردند که از سال 1999 عکس های افراد با چهره را جمع آوری کرده است. جاشی و همکارانش از الگوریتم تشخیص چهره متفاوت او برای تجزیه و تحلیل تصاویر برای تعیین شباهت بین هر جفت چهره استفاده کردند. بیستُوپنگ مدر از جفتـها با نمیم دو الکروگمی با تیپرِ «بسیار کیں» با دہـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ they’re equal to each other. در مرحله بعد با 32 عکس منتخب تماس گرفته شد و از آنها خواسته شد که پرسشنامه را تکمیل و نمونه خود را به موسسه ارسال کنند.

محققان DNA را از نمونه های بزاق استخراج کردند و آن را به سه روش تجزیه و تحلیل کردند:

1) آنها ژن های هر شرکت کننده را با نقشه 4.3 میلیون گونه مقایسه کردند.

2) وَرائنگانِ شرکت‌رین را با کریںی بیش از 8500000 سایت اسلاهِ DNA کردید.

و

۳) از توالی‌یابی اران‌ای بری کرکبویمی کربویمی های شرکتین کردین کرد.

چهره های مشابه، رفتارهای مشابه

تجزیه و تحلیل نشان داد که 9 نفر از 16 زوج که در بیش از 19200 SNP بسیار شبیه بودند، بیش از 3700 ژن مشترک دارند و این شباهت ها با داشتن اجداد مشترک نیست. بر اختر، در وَرائنگان و مکروویم انها کیمی کیم وهد داشت. علاوه بر این، این افراد دارای ویژگی های فیزیکی مشابهی مانند وزن و قد و همچنین عادات و رفتارهایی مانند سیگار کشیدن و سطح تحصیلات هستند، به این معنی که گونه های ژنتیکی مشترک نه تنها بر ظاهر فیزیکی بلکه بر سبک زندگی آنها نیز تأثیر می گذارد.

این مطالعه به اندازه یک نمونه کوچک محدود شده است و نمی تواند نشان دهنده جمعیت جهان باشد. 30 مورد از زنان یک چهره از کشورهای اروپایی و مابقی موارد از شرق آسیا، جنوب آسیا و اسپانیا. با وجود این، گفته می شود که شواهد مورد نیاز برای اثبات رفتار مشابه در چهره های مشابه اکنون در دسترس است.

منبع: Bigthink

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا