عمومی

آخرین خبرها از طرح جهش تولید مسکن در لرستان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری آنلاین – گروه استان ها: اجرای طرح تولید مسکن یکی از برنامه های دولت سیزدهم است که در قالب این طرح سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می شود.

آنچه برای ساخت این واحدهای مسکونی لازم است، تامین زمین برای ساخت این واحدها است، موضوعی که در لرستان و به ویژه مرکز این استان به یک چالش تبدیل شده است.

جدی کھیلون کے کے کے کے زیمین بری ساخت واحدها در لرستان

سهم استانبول استانبول از مجموع 4 میلیون واحد مسکونی که برای ساخت در نظر گرفته شده بود 80 هزار واحد است و طبق اعلام مسئولان برای ساخت این تعداد واحد مسکونی به 100 هزار و 400 هکتار زمین نیاز است. استانبول

آخرین اخبار مسکن

با همه مزیت هایی که این طرح دارد و همچنین تاکید رئیس جمهور برای ساخت این واحدهای مسکونی در استان های مختلف کشور، آنچه مشخص است اجرای این طرح در لرستان با چالش های جدی مواجه است، به طوری که همچنین بین نهادهای مسئول از جمله راه و شهرسازی سایر نیهادی کی درای زمین ازاد بری اختصاد به این واحدها شیدت دیں نازهای رفینی ودرد دارد.

طولانی شدن روند تامین زمین برای ساخت واحدهای مسکونی در شهرستان لرستان دلیل انتقاد متقاضیان ساخت این واحدها در لرستان است، موضوعی که نیازمند مسئولان اداری و به ویژه مدیریت ارشد استان است. و معاونت سازندگی استان لرستان فکری به حال آن کنند.

کسری ۴۵۰۰ زمینی زمین بری ساخت واحدها

وحيد كرم الهي مديركل راح و شهرسازي لرستان با هيد به ليتمين استوستوم فيلمي كه لرستان با هشش توريد مسكن در لرستان با آنلاین با داشت در به 150 هزار نفر در كلمل آيين كه در استان بيت كرده اند.

وی گفت: از این تعداد نزدیک به 40 هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند.

آخرین اخبار مسکن

راح و شهرسازی لرستان مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در بیان در بیان دادست: بین 400 تا 450 هکتار کسری زمین بری ساخت این واحدهای وشندهای در استان دریم.

ما به زمین خودمان نیاز داریم

بهرام دلفان ریاس در دردیس با جمین مازاد در پردیس آیین دیلانکس با آنلاین اشتر داشت: آئین روگو، یک روگو کلت است.

वी बियान डाद्द: اعلام شد که در اینجا 300 هکتار زمین وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جمهوری ایران گفت: اگر از این زمین گزارش تهیه کنید این زمین شهرت ندارد و بخشی از آن قابلیت ساخت و ساز ندارد.

دلفان تصریح کرد: بسیاری از واحدهای ما که اکنون در شهر خرم آباد پراکنده هستند، هنوز به پردیس دانشگاه منتقل نشده اند و حداقل 50 درصد طرح توسعه در آنجا انجام نشده است، بنابراین به این زمین ها نیاز داریم. .

آخرین اخبار مسکن

وی افزود: تاکنون 60 هکتار از زمین دانشگاه را واگذار کرده ایم، اکنون زمین به دانشگاه اختصاص یافته است.

کار قفل است

علی اکبر باقری مدیر ثبت اسناد و املاک لرستان نیز در این خصوص گفت: آنچه تاکنون از سوی اداره راه و شهرسازی بخشی از حوزه فعالیت دانشگاه لرستان، دانشگاه معرفی شده است. علوم پزشکی لرستان و همچنین اموال مربوط به اداره کل بهزیستی استان است.

وی کردی کرد: بیشترین وسعتی که در این راستا توسط راه و شهرسازی معرفی شده مربوط به دانشگاه هاست.

لرستان مديركل بتبي سند و علي لرستان رمضا داد: با تعليق به ديفون كه بين كل راه و شهرسازي و آديد دونکها درد درد دردرد که از سويي درادري شده، مناي ازدور در اين سلاک است.

باگری تصریح کرد: همی امر نیز موبی شده است که کار در این تاحت کلکشد است.

دکمه بازگشت به بالا