عمومی

چه ژستی می گیرد خدا برای عباس(س)!

چه ژستی می گیرد خدا برای عباس(س)!

عشق خدا آمده فقط با عباس… می ترسم اگر شجاعت و دلاوری و شجاعت و رحمت و صفا و صفا و وفا و برادری و مهربانی و محبت و شفقت داشته باشی «هاتوا برهانکم» و فتوا باسوره از تو” مثله”… و قاطع سكوت است كه سائيش مي ايد

عشق خدا روی عرش منتظرش است و تابلویی می کشد که ابوفضل و تخت و کف و غرور و خداپرستی و زن و قدرت و مال در دل شب افکنده می شود و او می خواهد همه را با هم در یک مکان زندگی کنید. .

אנק דסט קודי אשק באז מי מאנד אז נאקיטי

و حالا نوبت عباس است. زبان به روضه بازی کہ: دھتر برادرام! خجالت می کشم به ذلکن پرخونم نغا مکن . مشكم را دريدند، دستانم را بريدند، ديده ام را به تير دوكتند، اب را بر زيمين ريكتند و … هلا من، سقا، عمو، علمدار، فردز ابوتراب و خاكـاي حسين، تشنه يك قطره اب ديه تو ام. کی آیین اب دیه، ابروی مرا نگه داشت تا ابدالدهر، تا وکتی خدا هست، تا وھیت حسین هست، تا وکی وفا هست، تا وکی آشک هست…

دکمه بازگشت به بالا