عمومی

پروژه‌های بخش ارم و بوشکان افتتاح و کلنگ زنی شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

پروژه‌های بخش ارم و بوشکان افتتاح و کلنگ زنی شد - خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به روز دوم از دولت با ورود هیئت مدیره دشتستان به بخش بوته تحميل ميثاق و غبر روبی گلزار شهدای شهر کلمہ تسویره فرماندار و مشاهداین شهرستانی نمہ شد و در رنہ نیز:

عملیات اجرایی خانه بهداشت روستا با زیربنای 85 متر مربع و اعتباری بالغ بر 1.5 میلیارد تومان آغاز شد.

بوستان امید روستای درنگ و دو واحد بانسیون درکتین بوته با زیربنای 100 متر مربع و اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان افتتاح شد.

9 هزار متر مربع احداث، سطح بندی و آسفالت خیابان های شادی، قلعه کهنسال، درختان زیتون و کیانی با اعتباری بالغ بر 3 و نیم میلیارد تومان در سطح شهر. بوته تنمر و عمل شد.

عملیات اجرایی خانه بهداشت روستا با زیربنای 85 متر مربع و اعتباری بالغ بر 1.5 میلیارد تومان آغاز شد.

بر اساس آیین روتاب بوستان امید روستای درنگ و دو واحد بانسیون درکتین بوته با زیربنای 100 متر مربع و اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان افتتاح شد.

عملیات عملیاتی مخزن ذخیره مجتمع پنج هزار متر مکعبی – دهرود که یک شهر و پنج روستا با اعتباری بالغ بر 370 میلیارد ریال تحت پوشش قرار دارند و جمعیتی بالغ بر 6 هزار و 541 نفر را آبرسانی می کنند.

اجرای عملیات یادمان شهدای خوشنام شهر تنگ آرام که با اعتبار اولیه هشت هزار میلیارد ریال و احداث ساختمان به مساحت 53 متر مربع و محوطه سازی 150 متر مربع آغاز شد.

עשלנा סט דר א ר עב עב על ש טגערם א ו פר פר טגערם טנג רם ב ב א מער מער מער מער מער מער מער מער מער מער מער מער שד חשעשד.

عملیات اجرایی مسیر من به تنگ عرم به تول 3.5 کمتر و با 42 بیلینی ریال با 42 بیلینی ریال با رایال عرکس شد.

عملیات عملیاتی من این چای با عمق 220 متری و اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال، 250 خانوار را پوشش می دهد.

مرکز عملیات اجرایی مرکز درمان روستای رودفارياب و بهرا بهری از سد سنگ ملاتی این روستا نیز عرض المزید شد.

دکمه بازگشت به بالا