اقتصادی

هدایت ۴۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی به سه ابرپروژه ملی

هدایت ۴۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی به سه ابرپروژه ملی

۴۲۱ هزار میلیارد تومان از چند بانک برای اجرای سه ابر پروژه ملی اختصاصی می‌یابد که باتوجه به منابع ماهیت، ۵، بازدهی بسیار بالا و پیش‌ران آنها، این تأمین‌کننده مصداق مالی «هدایت اعتبار» است که برای اولین بار در دولت سیزدهم است. انجام شده

به گزارش ایواره، وزارت اقتصاد اعلام کرد: بررسی روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که در دوره دولت قبل نرخ تشکیل سرمایه ناخالص ثابت در اقتصاد ایران 30.4 درصد کاهش داشته است. کاهش متغیر مهم به‌معنای کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت رشد اقتصادی در سال‌های آینده و روند توسعه کاهش می‌یابد.

سازمان های تامین مینید ایران در دهه 90

منابع مالی اقتصاد و توسعه مالی ایران معمولاً شامل سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی است. اما این منابع در دهه 90 به دلیل سیاست های غلط اقتصادی و مدیریتی به شدت تضعیف شد. توان مالی نظام بانکی در دهه 90 به دلیل ورود برخی بانک ها با ترازنامه های ناسالم به این حوزه و ناکافی بودن توان بانک مرکزی برای نظارت بر بانک ها و اعمال سیاست های احتیاطی و کنترلی و نادرست پولی و مالی کاهش چشمگیری داشته است. همی مساعلا موبایى بخشى از فیلم اطفائى در سى اختری در سحرگاه (به کند بانک‌ها درای ترازنامه نصالم) شرف کیمیل درگردش شود. از تعرف ذهر تعلیقات انذبودی، به‌شدت براذر و نامشکل است.

در حوزه صندوق توسعه ملی نیز در دولت قبل 60 درصد از کل منابع این صندوق توسط دولت استفاده می شد و بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزی علیرغم تاسیس به بخش خصوصی پرداخت شد. و نقش عفريني تقدم در عكستود ملل متحد شده است.

خوشبختانه در بودجه سال 1401 اقدامات خوبی انجام شد و در آخرین جلسه کمیته امنیت، صندوق توسعه ملی به تصویب رسید. صندوق با تصمیمات جدید می تواند به صورت مستقیم و مشارکتی در پروژه های پیشگامان سرمایه گذاری کند. آن دیکین کے کے آساسی در نکشــآفرینی کے کہ ہے ہے ہے کے شد.

راهنمایی، موثرترین راه برای تامین مالی توسعه است

یکی از راه هایی که برخی کشورها برای تقویت سرمایه گذاری در اقتصاد در پیش گرفته اند، سیاست مدیریت اعتبار است. اما در غام اول بادید بگویم هیدایم کیست و چه عملی دارد؟ باید تویں دادک که هیدات کریدی، هیادیت تواویری نیست. هیدات کرید برک فیلمیت از مهل از کردی از ریسوری بانک مرکی نیست. هیدات کریدی، ساهمیه‌بندی کلی سرورسی بری بکش سنادت، بکشی، برکین و سیستورین نیست. هيدايت فريدة استفاده از تعليمات خرد عقلي بريا نظر جديد فرد يا قائم نيست.

راهنمایی اعتباری پاک؟

هیداد کریدی، هیداد خلک پول بانکی به سمیت لیں تعریفی و روش عاقلی است. به‌طوری که مصداقی‌تر باید بگوید که اعتبار، پرداخت تسهیلات به پروژه‌های خاص یا مشارکت مستقیم در پروژه‌ها یا پروژه‌هایی بزرگ در بالا در قالب توسعه‌ای است. پروژه های در مقیاس بزرگ پروژه هایی هستند که از الگوی مزیت استفاده می کنند. به عنوان مثال، مشارکت بانک ها در گسترش میادین نفتی یا سرمایه گذاری در کریدورهای بزرگ ترانزیتی.

در واقع در چارچوب سیاست مدیریت اعتبار، پول بانکی که همواره به دلیل افزایش نیاز نقدینگی اقتصاد ایجاد می‌شود، به جای رها شدن در اقتصاد، از کانال طرح‌های آینده‌نگر برای افزایش وارد اقتصاد می‌شود. عرضه در اقتصاد، موثرترین است.

هیدات کریدی به دو روش قبل نمع است. روش اول، اطفلای فیلم به روش های کانولی است روش دوم، تعريف بانك يا جمعي از بنكها در يك بنك و سهم بري بانك از بنك و ايديات آن است.

راهنمایی اعتباری naksh bank markeziya др пиажаїсази

یکی دیگر از ویژگی های مدیریت اعتبار، بهره وری پروژه مناسب است. در این سیاست، طرح هایی که به بانک ها معرفی می شوند، قطعا باید دارای بازدهی مناسب و کم ریسک باشند، زیرا سیاست اعتبار محور، اهداف چندوجهی دارد و علاوه بر منفعت متقاضی و حتی کل اقتصاد، باید برای بانک سودآور باشد و در صورت مشارکت مستقیم به عنوان دارایی با کیفیت در سمت راست ترازنامه قرار می گیرد.

بانک مرکزی برای مدیریت اعتبار باید سیاست گذاری کند. هم‌ترین ستیاشت بنک مرکیزی کودیک کود روش رازنامه و منوت کرد روش رازنامه به فیلیکت به فیلیکت و به به فیلیک ای در پیشران و درای عفدیه است که از سوی دولت یا کے کے شده است.

در آن روش، به بنک بانک می‌توان گفت. به عبارت ساده تر، بانکی که به عنوان بخشی از سیاست مدیریت اعتبار، تسهیلات پرداخت کرده است، در صورت بروز مشکل موقت در تامین نقدینگی جاری، می تواند تسهیلات وام پروژه را به بانک مرکزی و بانک مرکزی معادل 80 یا 90 صادر کند. درصد تسهیلات ذکر شده در سند را به بانک معلودة دهد کرا کے

ستياثية هيدايت فريدة در قلم نيزام فاردي و تنبيه قرآن ميـگرد. نیزام فردی در واقیم تنزیل مجدید السند فیلمیت است

در مقابل، جریمه ها شامل قطع سهام، تنزل رتبه، ممنوعیت تاسیس شعبه جدید و عدم افزایش اعتبار بانکی قیمت سهم است. این نظام تشویقی بانک ها را به پرداخت تسهیلات در قالب سیاست های مدیریت اعتبار تشویق می کند و علاوه بر ایجاد پول در اقتصاد در خدمت افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور، سهامداران بانکی نیز از این سیاست بهره مند می شوند.

در برخی کشورها مانند ژاپن، سیاست های مدیریت اعتبار از اوایل دهه 1950 تا 1973 ادامه یافت. در جابانی در بیک دوره خلک پولی بانکی سرامات منوت به فیلمین در پیشران بود و هم به به در بیشتر بیشران بود و هم به به به به در پیشران بیشران بود.

یکی از مهمترین اثرات سیاست مدیریت اعتبار، افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد و رشد اقتصادی چشمگیر و ایجاد فرصت های شغلی است، زیرا مدیریت اعتبار، عوامل محرک را مد نظر قرار می دهد و این محرک ها ضمن نیاز به سرمایه گذاری بالا، اثرات مثبت قابل توجهی دارند. در دراز مدت در منطقه رشد.

تجربه جهان از نتایج سیاست هدایت اعتباری

بررسی آثار و نتایج سیاست مدیریت اعتبار نشان می دهد که برخی از کشورها در اجرای این سیاست، نرخ تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی بیش از 8 درصد را تجربه کردند. آلمان، فرانسه، چین، کره جنوبی و ژاپن از معروف ترین نمونه های اجرای سیاست های مدیریت اعتبار هستند. مبدا آين ستياشت، يالمار شاخت، رياس كل بنك مركزية علمان در سالهاي جومهري ويمار و در كار سال پس از آن بوده است. گفته می شود که سیاست ژاپن اعتبار را از مدل آلمانی هدایت می کند و آن را در کشور خود اجرا می کنند. بسیاری از غول های صنعتی در آلمان و کشورهای آسیای شرقی حاصل اجرای مستمر سیاست های اعتباری در چندین دهه است.

تامین میلی‌لیتر ۳ ابرپروژه میلی‌لیتر در نفت بابانوئل با روش هیداد کردی

در این راستا دولت سوم تاکنون در 3 پروژه مهم پروژه «میدان نفتی آزادگان»، پروژه «پتروپلیس شهید سلیمانی» و پروژه «پالایشگاه مروارید مکران» به سبک سیاسی سرمایه گذاری کرده است.

برای پروژه میدان نفتی آزادگان معادل 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد نیاز است که 80 درصد این مبلغ توسط بانک ها تامین می شود. پیگیری ها قسمت اصلی و احتمالا بیش از 90 درصد اعتبارات مورد نیاز را منابع واقعی نشان می دهد. بانک های ملی، ارزن، تجارت، پرشین، پاسارگاد و شهر در این طرح مشارکت دارند و این بانک ها باید در مجموع در طول 7 سال معادل 168 هزار میلیارد تومان (به قیمت های امروز) سرمایه گذاری کنند.

همچنین برای پروژه پتروپالایشگاه شهید سلیمانی معادل 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری 5 ساله به اتمام رسیده است. سهم سرمایه بانک در این طرح 45 درصد (بانک ملی 15 درصد، بهزیستی 15 درصد، ملت 7.5 درصد و تجارت 7.5 درصد) است. بنابراین معادل سرمایه گذاری واقعی بانک های مذکور در این طرح 148 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود که حداکثر تا کمتر از 5 سال دیگر به این پروژه تزریق می شود. این پمپ بنزین ظرفیت 300000 بشکه نفت را دارد.

بخشی از پروژه هایی که با مشارکت بانک ها تکمیل می شود در مکران تکمیل می شود. سرمایه مورد نیاز برای ساخت این پالایشگاه 300 هزار بشکه و 7 میلیارد دلار است. در این طرح سهام بانک ملت 30 درصد، بانک تجارت 10 درصد و بانک پارسیان 10 درصد است. بنابراین در مجموعة آن سه بانک 50% از تأمین از تمین بریک را ومنک داد داد. از آنجایی که تجهیزات اصلی این پروژه از تولید داخل تامین خواهد شد و پیمانکار و نیروی انسانی این پروژه ایرانی هستند، بنابراین بخش قابل توجهی از پروژه نیاز به تامین مالی واقعی دارد. برین اساس 3 بانک های داخلی 105 هزار میلیارد تومان اعتبار به این طرح ها تزریق خواهند کرد.

تزریق 421 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای تولید نفت

از مجموع 750.000 میلیارد تومان، 421.000.000 و 500.000.000 میلیارد تومان از منابع چندین بانک کشور و با توجه به ماهیت و ابعاد و راندمان بسیار بالای پروژه ها و متولی بودن آنها تامین می شود. از این تأمین مالی، دستورالعمل سیاست معتبر است.

با توجه به اینکه بیشتر منابع بانک صرفاً سرمایه در گردش است، از آنجایی که امسال برنامه تامین مالی زنجیره تولید با هدف کاهش نیاز شرکت های تولیدی به اخذ تسهیلات تامین مالی سرمایه و ارائه آن از طریق اوراق الکترونیکی و گواهی الکترونیکی و همچنین افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است. چندین بانک دولتی و غیردولتی در سال مالی 1400 ظرفیت بسیار خوبی برای طراحی و اجرای پروژه های بزرگ ملی و مدیریت اعتبار بانک ها (به استثنای بانک های بسیار بد) به این شکل وجود دارد.

سیاست مدیریت اعتبار علاوه بر افزایش توان سرمایه گذاری در اقتصاد و ارتقای کیفیت دارایی های بانک، موجب انتقال منابع به بخش های مولد می شود و این جریان از هدر رفتن منابع در بخش های غیرمولد یا غیرمولد جلوگیری می کند. البته یکی از مهم ترین نیازهای اقتصاد ایران در دوران رشد و توسعه، سیاست مدیریت مالی و مدیریت اعتبار یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزارهای دستیابی به این هدف است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا