اجتماعی

مردی که کابوس رانندگان جاده‌های ایران بود/ عکس

مردی که کابوس رانندگان جاده‌های ایران بود/ عکس

سال گذشته رسیدگی به پرونده آدم ربایی و سرقت رانندگان کامیون های ترانزیتی در تهران، بندر انزلی، آستارا و چند شهر دیگر با تصمیم اداره هشتم پلیس Police Police اداره جنایی پلیس Police Police Police Police Police Police Police Police در ότι .

تحقیقات اولیه حاکی از آن است که سارق حرفه ای پس از مذاکرات اولیه با مالکان برای تعیین قیمت کالا، کامیون و خودرو را سوار کرده و سپس با زبان و چاقو به آنها آب داده و اقدام به سرقت خودرو کرده است. ویژگی.

با دستگیری متهم، تحقیقات بیشتر شد، سارق صاحب قبلی داشت و در شهرهای دیگر نیز به همین روش اقدام به آدم ربایی کرد و جرمش نیز شناخته شد.

تحقیقات ادامه داشت تا اینکه در پایان روز سه شنبه 13 اسفندماه، محمدامین تقویان، قاضی دادگاه کیفری هشتم بدون پوشش متهم، دستور انتشار را صادر کرد.

متهم با قرار قانونی در حال حاضر و در مسیر زندان قرار دارد و متهم پس از شناسایی می تواند برای شکایت به شعبه هشتم بازپرسی تعقیب کیفری مراجعه کند.

4747

دکمه بازگشت به بالا