فرهنگ و هنر

ضرغامی: نگاه سنتی شهرداری‌ها محدودیت و معضلاتی ایجاد کرده است

ضرغامی: نگاه سنتی شهرداری‌ها محدودیت و معضلاتی ایجاد کرده است

دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و هنر گفت: به سنت شهرها، محدودیت ها و مشکلات گردشگری و میراث تاریخی نگاه کنید. پیشینه تاریخی را شهردار باید بگیرد.

به گزارش ایواره، عزت الله ضرغامی در نشست با اعضای شورای عالی استان افزود: شورای عالی استان مشکلات را شناسایی و برای رفع مشکلات گام برداشت. حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در حوزه بافت تاریخی و صنایع دستی به عنوان نمونه اقتصاد مقاومتی در ارتباط با شوراها هستند.

وی افزود: شوراهای شهر، دهیاری ها و شهرها اولین کسانی هستند که اهداف کشور را محقق می کنند، بنابراین باید به راهبردهای صحیح دولت نگاه کنند. با توجه به اینکه شوراها با مردم ارتباط مستقیم دارند نقطه عطفی هستند که می توانند در این راستا گام های موثری بردارند.

وی با بیان اینکه حوزه میراث فرهنگی بسیار گسترده است و از سوی دیگر یکی از معضلات کیشور ناکارآمدی و سایه دار بودن سیستم است، افزود: هر کاری که بخواهیم در سایه این موضوع انجام دهیم. امکان پذیر نخواهد بود.” برای هوزا شهرداری‌ها نیز همی مسلّمه حکمفرما است. درست است که نگاه تحول آفرین به رأس سازمان وجود دارد، اما در بدنه اتفاقی نیست و ما در خوردن کوتاهی می کنیم. पस दर गाम उल ، नगाहीमान हमसू शूड चा कहा अका फाम हैं अध पिड पिडाउनीमी نیرو و قدرتمان هدر می‌رود.

زارگامی داده است: شهرداری ها بھش پرکردی کوردی کوردی کوشره کورهای کورهای که می شوند و همه دارای دولتی هستند و می شوند از این که از ههههههههههههههههههه اگر از این قدرت استفاده نشود و این قدرت برای منافع شخصی مصرف شود، باید در مقابل مردم پاسخگو باشیم.

وی در بخشی دیگر از شرکت خود به درآمدزایی شهرستان در شهرستان اشاره کرد و افزود: شهرستان باید برای انجام کارهای مختلف در شهرستان درآمد داشته باشد بنابراین پیشنهادات در این حوزه به دو دسته تقسیم می شود. در عمر عمر باید بریدات نیاز به کود شود و همه بهمند شوند اما با دیدن روگاس، بسا به بنفع نیمی‌شود و آن را از بها به شهرداری‌هاست. این به ساده ترین راه این است که شهرداری ها می توانند بدانند کی فیلم بری عین از بسزایی است.

وی با کیں به یکی از سفرهای استانی خود گفت:‌ در شهر “هیر” استان اردبیل پل معلوکی درد درد در از این شهر اولین بیکیک اینی را با مسائل ایمنی در ذهن باز کرد. این شهر 2500 نفر جمعیت دارد و برای این پل تا 15000 بلیت فروخته می شود. بنابراین چهره شهر تغییر کرده و علاوه بر این اگر این برنامه به درستی انجام شود باعث بهبود محیط زیست می شود.

وی کرید داد: ین روازی مروب کاکرتند و اقر شادی هدید مشاهدان نیمیومین برای آنها دیمه. در هذا با حماماء فی توان شادی را بین مردون کرد. بیتردید حوزی توریزین نیاز جلیکی، کے و روحی بردم است.

وی تاکید کرد: قطر با توجه به معرفی کشور خود 200 میلیارد دلار فقط برای جام جهانی معرفی می کند. برای هداین آین فیلمتر راکیبی روگیبی دریم کھ کی معیدی رکیبیشان در بارب ما سفر است. کیشور ما در 20 فیشه توریسی قبل با کرویستی نیست اما از کھیست کے به توریسی درکتیم. بعد از نفت به خاص در روستانی به توریسی در رتنگ اول است ام کیشور ما در آن هوزا در عقب ماندگی تسریکی است.

زرغامی رضا داد: درخواست من است که شهرداران و شوراها به روست به شورها به توریسیم به سلام. در توریستی انیده به روست سنتی کند کان استان کریں ریمتینگر دارد. در حال حاضر پلتفرم «بزنیم بیرون» را با تمام اطلاعاتی که یک گردشگر نیاز دارد را معرفی می کنیم.

وی با تاکید بر لزوم کمک به افرادی که قصد سرمایه گذاری در این حوزه را دارند، افزود: گردشگری مانند بیماری است که اگر از بستر بلند شود، بیماران دیگر را نیز بالا می برد. در حقيقة در ساير حوزاها نيز تعريف شده است. نمای سنتی شهر و وجود انواع محدودیت ها مشکلاتی را در این منطقه ایجاد کرده است. شوراهای شهر و روستا باید در آن هوزنا کومککد در در کومکھدن

زارگامی با تاکزه با تاکژ بار зуму туже بک زیباسازی شهراها افزود: باید به چهره شهر و روستاها توجه کرد و آلودگی های بصری را برطرف کرد. 90 درصد این آلودگی فقط با رنگ آمیزی حل می شود. ضمن اینکه وضعیت ما در معماری هم مناسب نیست. بعد از پیروزی انقلاب در حوزه معماری آسیب های زیادی داشتیم و آن را تخریب کردیم و سازه ها و المان های درست را ساختیم. در کاحراه ولیاسر 1 سمت تئاتر شهر و در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در هر صورت شهرداری‌ها با فرگان بومی باید به همیریت تعلیم به هدید بهدی به بهمیری برسد. אגר נימיׁשודעי בנאהא ו אלמנים בארכים אז אזון בא פאשוטה אחרוז מיקו. متاسفانه امروزه ورودی شهرها بسیار کم است.

وی با اشاره به اینکه میراث فرهنگی یکی از مزیت ها و ظرفیت های کشور است، افزود: باید به میراث فرهنگی احترام گذاشت تا آثار تاریخی خودش را نشان دهد. محیط های تاریخی بهترین مکان برای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است. برای کاخ در کاخ سعداباد کنکرت دریزی شبی تا 4000 نفر در آن مکان شد. موضوعی که برای همه سودآور بود.

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در بخشی دیگر از شرکت خود با اشاره به اینکه از شورای عالی استان و صندوق احیا و توسعه درخواست کمک داریم، افزود: ظرفیت انواع رویدادهای جذاب در شهرهای مختلف وجود دارد. و با کمک وزارت می توانیم این فعالیت ها را انجام دهیم به عنوان مثال جشنواره غذا در مراغه راه اندازی شد و پذیرایی ویژه ای برگزار شد و افراد زیادی در جشنواره شرکت کردند.

वी अधारा हैसरिक बाफट व जूण बॉट बेथ बेथ गवेट वी गवी ज़ा बैटा बेद शै शै बेफटी चास कोड र दाउद ता भा भा फोा फोा फोा फो फो है।।।।।।।।।।।।।।। پوند فرمول واحدی برای این حوزه ارائه نکرده ایم و اختیارات را به استان ها واگذار کرده ایم. به عنوان مثال، افرادی که تاریخ تاریخی خود را حفظ کرده اند، کسانی هستند که آن را حفظ کرده اند. همچنین آمادگی داریم به خانه هایی که در بافت تاریخی قرار دارند، تسهیلات ارائه دهیم. البته پیشینه تاریخی با پیشینه فرسوده متفاوت است. شکی نیست که مرمت بناهای تاریخی یکی از جاذبه های گردشگری محسوب می شود، اما در برخی از شهرهای کشور توجهی به این موضوع لازم نیست. مثل استان سمنان که تا به امروز علی علی همه راینی‌ها با قوه قائیه دیوارهای زندان شهر اطراف کا تخ تخ تخ تخ تخ. امیدوارم به این موضوعات توجه شود چون جاذبه های گردشگری محسوب می شوند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا