اقتصادی

راهکار حل ناترازی تولید و مصرف بنزین چیست؟

راهکار حل ناترازی تولید و مصرف بنزین چیست؟

رئیس انجمن انرژی ایران گفت: روزانه پنج تا هفت میلیون لیتر سدیم در بنزین تولید و مصرف می‌شود که می‌توان از راهکار میان‌مدت حل این سدیم برای تنوع بخشیدن به سبد سوخت و استفاده در فراساحل استفاده کرد. پالایشگاه ها

به گزارش ایواره، وی میانگین مصرف سوخت خودروهای ایرانی در 100 کیلومتر را 8.9 لیتر و خودروهای اروپایی را 4 لیتر عنوان کرد.

رئیس انجمن انرژی ایران گفت: مشخصه نظام انرژی ایران هرج و مرج و ناپایداری است. بنزین تنها یکی از حامل های انرژی است و باید به سایر حامل های انرژی نیز توجه کنیم.

وی با بیان اینکه طبق آمار شرکت ملی پالایش و پالایش نفت، میانگین مصرف بنزین در ایران در سال جاری 100 میلیون لیتر بوده است، گفت: فرسودگی انها است.

اورعی افزود: خودروسازان سالانه بین 800 تا 1000 هزار خودرو به حمل و نقل و حمل و نقل کشور اضافه می کنند در حالی که خودروهای فرسوده نیز اسقاط نمی شوند.

وی با بیان آکتان بنزین تویدین ایران بین 82 تا 92 است، کرد: با توک به آئین کے کے بنزین بنزین در ایران کے کے درد ایران بین 82 تا 92 است، کرد:

ریاس لیکیک انجمن های عنریگی درکشوب ستوستو بنزین در کیشور گفت: بنزین بنزین فیلین لیتر 93 میلیون لیتر است. در سال 99 میزان مصرف 76 میلیون لیتر و ظرفیت صادرات 27 میلیون لیتر بوده است. ظرفیت تولید بین سال های 97 تا 1400 حدود 103 میلیون لیتر در روز بوده و یکی از اقدامات برای جبران کسری بنزین، استفاده از ذخایر استراتژیک است که هم اکنون حدود 4 میلیارد لیتر است.

ورعی با کیں با ها کیں بہ کے کے کہ پتروبالایشگای کی کیدیت تعمرهنامہہہ۔ہے بہ رشہ رشہ در بہ به بهریہبهے میرہ۔ অন্তা দ্র ইন স্ট্ত্তা ক্র্তে তাম্दাাা্তা ক্র্তে তাম্दাা

وی با کیں با کیں به برک در سبد انریگی کیشور گفت: توجه به انرژی های تجدیدپذیر و افزایش برق نفت در سبد سوخت می تواند اثرات زیادی داشته باشد. در حال حاضر 21 درصد از انرژی جهان از طریق برق تامین می شود که در سال 2050 به 49 درصد افزایش خواهد یافت.

رئیس انجمن انرژی ایران با تاکید بر اینکه توسعه خودروهای برقی می تواند راه موثری برای غلبه بر این شرایط باشد، گفت: تا زمانی که قیمت انرژی اینقدر پایین است منطقی نیست زیرا قیمت تعیین کننده ارزش است. و به همین دلیل است که تا شیده هدررفت بالی نریگر در کیشور بوسم.

اورعی ضمن انتقاد از واردکنندگان انرژی گفت: این موضوع اگرچه می تواند راه حل کوتاه مدت باشد اما نمی توان از آن به عنوان راه حل کوتاه مدت استفاده کرد. تنوع بخشی به سوخت و توجه به برق می تواند در شرایط فعلی راه موثری باشد.

وی گفت: توسعه CNG می تواند 12 تا 15 میلیون لیتر مصرف بنزین را کاهش دهد و تقاضا برای بنزین را 10 درصد کاهش می دهد.

رئیس انجمن انرژی ایران با انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی گفت: خودروسازان باید 30 درصد تولید خود را به صورت دوگانه سوز عرضه کنند که متاسفانه این اتفاق نمی افتد.

اورعی با بیان اینکه نیازمند بازنگری اقدامات در حوزه مدیریت تقاضا هستیم، گفت: نباید به دنبال راه حل های کوتاه مدت باشیم و با ایجاد برنامه های بلندمدت نقشه راه را در حوزه انرژی ویرایش کنیم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا