علمی و پزشکی

دیدار ماه و مشتری به وقت بامداد فردا

اما قبل از طلوع زهره، این سیاره مشتری است که از انتهای غروب خورشید تا آسمان بر آسمان مسلط است و به جز ماه، همه چیز در آسمان می درخشد.

مشتری که به او پادشاه ستارگان می گویند، امشب (یکشنبه 23 مرداد) ساعت 21:45 به وقت شرق (06:15 دوشنبه، دوشنبه به وقت ایران) طلوع می کند و ماه کمی بعد از ساعت 22:30 به وقت محلی طلوع می کند. شرق به وقت ایران (07:00 صبح به وقت ایران) به شکل یکم کول پیکر رو به زول و به زوله به کی کے روز از کمل بدون، در کے از از سمت راست استدین است.

مشتری و ماه در پایان شب به وقت محلی قابل مشاهده خواهند بود و در منطقه زمانی شرقی به سمت جنوب حرکت خواهند کرد.

علاوه بر این، جهت گیری این دو هنگام عبور از نیمه جنوبی روز در همان ساعات اولیه به طرز محسوسی تغییر می کند و به نظر می رسد مشتری مستقیماً بالای ماه می درخشد. همچنین در آن لحظه به نظر می رسد که آنها به هم نزدیکتر هستند و فاصله این دو تا آن درجه در حال کاهش است.

ماه و مشتری فردا به هم می رسند

رقص مشتری

چهار قمر واقعی مشتری که 412 سال پیش توسط گالیله کشف شد را فراموش نکنید. آنها برای اخترشناسان آماتور یک لذت دائمی هستند و در هر تلسکوپ و حتی با دوربین دوچشمی قابل مشاهده هستند. آنها به قدری به دور مشتری می چرخند که ظاهرشان ساعت به ساعت و شب به شب تغییر می کند.

به عنوان مثال، اگر یکشنبه شب یک تلسکوپ بر روی مشتری نصب کنید، ابتدا قمر “آیو” در یک طرف مشتری قرار می گیرد و دو قمر دیگر “گانیمد” و “کالیستو” نام خواهند داشت. در کی کیپتیر که دید. همچنین دوشنبه در ساعت 23:28 به وقت شرق، چهارمین قمر مشتری، معروف به «اروپا» از پشت دیسک مشتری، ظاهر می شود و «گانیمد» و «کالیستو» را دنبال می کند.

سپس در همان روز دوشنبه در ساعت 14:15 “آیو” در زیر سایه مشتری ناپدید شد. کمی بعد «آیو» از کنار مشتری می گذرد اما کمی بیشتر از 3 ساعت بعد دوباره ظاهر می شود. کسانی که در ایالت های مرکزی و غربی آمریکا هستند، یعنی جایی که آسمان همچنان تاریک خواهد بود، می توانند هر چهار قمر مشتری را در یک سمت این سیاره ببینند.

ماه و مشتری فردا به هم می رسند

اهمیت اندازه و فاصله

وقتی یکشنبه شب به ماه و مشتری نگاه می کنید، سعی کنید از تفاوت اندازه و فاصله آنها آگاه باشید. البته ماه روشن تر از مشتری است.

اما ماه بسیار کوچکتر از مشتری است. در واقع، قطر ماه 3474 کیلومتر در مقایسه با قطر مشتری 142 هزار و 984 کیلومتری است، اما چیزی که ماه را بسیار بزرگتر و درخشانتر می کند فاصله آن از زمین است. ماه، یکشنبه شب، در فاصله 373 هزار و 600 کیلومتری زمین، اما مشتری در فاصله 1681 متری و در فاصله 628.5 میلیون کیلومتری از ما قرار خواهد گرفت.

این واقعیت که ماه در مقایسه با مشتری بسیار نزدیکتر است به این معنی است که ماه در آسمان در مقایسه با مشتری بسیار سریعتر حرکت می کند. بنابراین، به همین دلیل است که وقتی آنها از آسمان جنوبی قبل از آسمان بالا می آیند، ماه در مقایسه با زمانی که چندین ساعت قبل از آن در شرق طلوع کرده بود، به طور قابل توجهی به مشتری نزدیکتر است.

46

دکمه بازگشت به بالا