استان ها

توسعه فضای میادین و بازار‌های میوه و تره بار در جنوب تهران

توسعه فضای میادین و بازار‌های میوه و تره بار در جنوب تهران

فصاحت گفت: این منطقه 17 ظرفیت خوب برای توسعه فضاهای مربعی و میادین میوه و تره بار دارد و به زودی خبرهای خوبی برای شهروندان خواهیم داشت.

به گزارش گروه خبرگزاری آنا، بعدازظهر امروز دوم شهریورماه غلامرضا شنگی شهردار منطقه 17 و 17 تهران در گفت و گو با مدیر سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار تهران درباره ظرفیت منطقه 17 گفت و گو کرد. گسترش فضای میادین میوه و تره بار به منظور ارائه خدمات شهروندان این منطقه بازدید کردند.

مدیر سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهر تهران در این بازدید از ظرفیت ها و فرصت های منطقه 17 برای توسعه میادین میوه و تره بار در قالب میدانی بازدید کرد و گفت: در شهر شهر تهران است.

وی افزود: منطقه 17 ظرفیت خوب برای توسعه این راسته دارد که با همکاری شهردار و همکاران منطقه در آینده نزدیک خبرهای خوبی برای شهروندان خواهیم داشت.

فصاحت بیان کرد: در آن بیستین با شهردار کرگان کے کے کے جدید و ساکہ و سےہے ہے ہے ہے کے ہے ہ۱

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا