عمومی

توانمند سازی مددجویان کمیته امداد (ارتباط تلفنی – پيك نيمروزي 1401/06/07)

توانمند سازی مددجویان کمیته امداد (ارتباط تلفنی - پيك نيمروزي 1401/06/07)
کمک و توانمندسازی مددکاران تحت پوشش یکی از محورهای اصلی فعالیت کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال های اخیر، جایگاه رهبری این سازمان نیز به شدت مورد تاکید قرار گرفته است. امروز نیز همایشی با همین تبریم با حضر مفاصلان بانکی مکاری شد. برای بررسی بیشتر این سمت با آقای بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تلفنی تماس داریم. اگاگی بختیاری سلام روزتون به خیر، به پیک نیمروزی که عربد … 1- در پردعمل یک مددجویان که کریمای روست کریت؟ 2-مبحث تسهیلات بانکی برای اجرای مددکاران تحت پوشش باه کجا راشه؟ 3- موضوع کمیته مددکاری توانمندسازی چقدر کاربردی است و موانع بر سر راه این راه چیست؟ ممنون از راهنمایی شما جناب بختیاری

دکمه بازگشت به بالا