عمومی

این فوتبال را نمی‌خواهم – ایواره

این فوتبال را نمی‌خواهم - ایواره

Просполс в фолад шеб егисто за часто дом лиг бетр бех масаф бередня брендад کاک این بسی با تاساوی بود گل دو تیم بخ پایان. این بازی اگرچه گل نداشت اما از نظر فنی بازی خوب بود و البته بازیکنان و کادرفنی تیم هم تاثیرگذار بودند.

تقبل کند برسولیس سابق بازیکن و حوزر کان تیازر استیکلی در فولاد و ذهب هوزر محدی هاشمی نسب در کادرفنی احوازی ها حواشی جدید کرد when هاشمی نسب وارد استادیوم شد مورد فحاشی و هجمه بیک از هواداران پرسپولیس کار کریPT.

بعد از بازی حشمی نسب انترجمت ای نمت داد ک قبل کامل است:

1- هاشمی نسب هرښقدر کادر کرده و از پرسولیس راهی استقلم شده و به پرسولیس غل زده بهده، لایق کونین روسی‌های نیست. حشمی نسب سالها برای پرسپولیس بازی کرد و تا کا برای آئین تیم زهمت کشف و کول هم دربی برای بری بری پسپولیس به سمر پردند با گل های و به عسمان به مر پیند.

۲- هاشمی نسب در بخزی از انگرتے اش می گوید رانگ کیمز و ابی و عشک باهلر از کے کے نیست. حرفش درست است به قول محمد مايلي كه يك توب وارد آين دروازا يا الان دروازا شود به قول محمد مايلي كه يك توب وارد آين دروازا يا الان دروازا شود چقدر ارزش دارد كه به ناموس و غاديه فاشي كنيم؟

۳- وریا غفوری the beloved face of آیران فوتبال در بین مردون مورد فحاشی بیک از هواداران پرسپولیس کار کریPT. فارغ از اینکه واریا غفوری کاپیتان استقلال است و چهره ای محبوب و همیشه در کنار مردم است. काष गाही बह जाई नगा रंगी बह हैंसाय नगा रंगी बह हैंसाय नऀा. وریا محبوب همه ایرانی هاست و دیر تعلیکی به ابی و کریمز وجود ندارد.

4- در این روزها که دوباره بحث حضور زنان در ورزشگاه تجدید می شود و حتی دولت ابراهیم رئیسی نیز در صدد اجرای این موضوع است، شعارهای زیبایی نمی شنوند و شرایط را برای بانوان فراهم می کند. حضور سخت تر

256 251

دکمه بازگشت به بالا