اقتصادی

افزایش ۵۷ درصدی به دریافتی کدام بازنشستگان تعلق گرفت؟

افزایش ۵۷ درصدی به دریافتی کدام بازنشستگان تعلق گرفت؟

یکی از کارگران حوزه کار با اشاره به صحبت های دستیار سازمان تامین اجتماعی برای 25 درصد باقی مانده از طرح یکسان سازی حقوق مستمری بگیران، ابراز امیدواری کرد: حق مسکن 650 هزار تومانی کارگران بوده است. از فروردین به کیسب کارکانی واریز شود

رحمت الله ــورموسی ـ در گفت گو با آسنا کرا 650 هزار تومان حق مسکن کارگران گفت: 650 هزار تومان مسکن کارگری مبلغ بالایی نیست و 650 هزار تومانی هم که شورای عالی کار در نظر گرفت رقم کمی است. در سبد معیشت کارگران است اما آنچه قابل قبول است مفاد است شورای عالی کار را بررسی نمی کند و قطعی نیست. شايد پيشنهاد شود اما چون همه شركاي اجتماعي و نمايندگان دولت، كارگران، كارفرمايان و وزرا در آن حضور دارند، قانوني و قانوني و الزامي است.

وی افزود: در تول سالهای اخرین مصوبه حق مسكن اینا و بدون كیدو و شركت از سوی هیات وزیران است. حق مسکن تنها اقلام دستمزد کارگران است که برای اجرا باید به تصویب وزارتخانه برسد و این موضوع نیز حاصل همین موضوع است که عموماً بر عهده دولت تلقی می شود.

इन कारशनास होजार दर दर बेन बेन के के का अगर अग है है द द डाउरड आस ، डॉल का अन अन रा धाई؟ گفت: هر گونه تغییر یا کاهش و افزایش در مصوبه باید برای بحث به شورای عالی بازگردانده شود.

واريز معوقة حق مسكن از علي فروردين 1401

پورموسی با بیان اینکه میزان حق مسکن باید از ابتدای سال محاسبه شود و پرداخت آن به حساب کارگران سپرده شود، تصریح کرد: تصویب میزان حق مسکن در سال های اخیر همواره توسط وزرا انجام شده است. اما من معتقدم که می توان این موضوع را به شورای عالی واگذار کرد.

وی گفت: در مورد مستمری بگیران تامین اجتماعی هرگونه افزایش حقوق و مستمری و سایر سطوح مزدی منوط به مصوبه شورای عالی کار خواهد بود که امسال سردرگمی ایجاد کرد و در نهایت توسط دکتر هزار تومان برولا شد. ک از همین برگ فیلمی شد.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: در خصوص بالا بردن حقوق مستمری بگیران کشوری و ارتش می تواند نقش داشته باشد زیرا از بودجه دولتی استفاده می کنند اما در مورد مستمری بگیران تامین اجتماعی املاک و مستمری بگیران. بودجه دولتی در دسترس نیست و حق بیمه 14 میلیون است و به کارگر و 4 میلیون مستمری بگیر پرداخت می شود.

کف دوکوی بازنشستگان من بیگری 5 میلیون و 580 هزار تومان

Pormosis درباره حداقل مزایای بازنشستگی که مشمول افزایش 57 درصدی حقوق شد، نیز توضیح داد: بر اساس ماده 96 و ماده 111 قانون تامین اجتماعی، افزایش مزایای تامین اجتماعی منوط به تصویب هیأت وزیران هر سال است. سال به طوری که حداقل مزایای مستمری مشمولان تامین اجتماعی مسوب همان سال کراجنیه هنام هذا باشد. با توجه به اینکه حداقل دستمزد کارگران برای سال 1401 در شورای عالی کار به 5 میلیون و 580 هزار تومان رسید، هیئت وزیران نیز به همین میزان حقوق بازنشستگان را تصویب کرد و بر این اساس مستمری بگیران حقوق سال گذشته 2 میلیون و 655 هزار تومان بود که امسال با تناسب و حق مسکن و با افزایش 57 درصدی به مبلغ 5 میلیون و 580 هزار تومان پیدا شدند.

وی با بیان عند حداقل دستمزد هیچ مستمری بگیری در سال جاری نباید کمتر از 5 میلیون و 580 هزار تومان باشد، تاکید کرد: برای امسال تمامی مستمری بگیران با حداقل دستمزد 5 میلیون و 580 هزار تومان مشمول 57 درصد افزایش حقوق و مفاد ماده 111 قانون مالیاتی تامین اجتماعی و مشمولانی که بیش از 5 میلیون و 580 هزار تومان دریافت می کنند علاوه بر 515 هزار تومان در سایر سطوح 38 درصد افزایش می یابد و مفاد ماده 96 قانون تامین اجتماعی نیز می باشد. مشروط به افزایش 38 درصدی حقوق مستمری بگیران در سایر مقاطع از همان ماه صادر خواهد شد.

اجرای 25 درصد از همین مبلغ تا پایان سال

این کارشناس درباره 25 درصد باقیمانده همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: برنامه ششم تدوین شده و قوانینی که در حال حاضر در حال اجراست باید در پایان سال پایانی برنامه ششم تکمیل شود و امسال مابقی آن باید انجام شود. 25 درصد باید تکمیل شود.

وی با اشاره به صحبت های دکتر هاشمی، مدیر سازمان تامین اجتماعی، تصریح کرد: با پیگیری های صورت گرفته از سوی شورای عالی بازنشستگان و مکاتبات و مذاکراتی که انجام شد این امر در ماه های آینده محقق خواهد شد. با سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان مجلس. امسال 25 درصد باقی مانده است

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا