عمومی

چرا بی خیال کاسیانو نمی‌شوید؟

چرا بی خیال کاسیانو نمی‌شوید؟

آخرین خبری که در رسانه ها درباره کاسیانو (مهاجم هدف پلیس) منتشر شد، منتشر شد: مهاجم برزیلی در تمرینات ویزلا پرتغال مصدوم شد و چند هفته ای به همین دلیل نتوانست بازی کند. پلیس او را جذب نکرد.

دقیقا پس از اعلام این خبر فرض بر این بود که پارسی ها به این بازیکن اهمیتی نداده اند اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده و پارسی ها به بازیکن برزیلی اهمیتی نداده اند!

یکی – دو سوال ساده از فاسلامان پرسولیس می پرسم کا اگر دوست دارم به اینها جواب بدهند.

1: دلیل نیاز به جذب بازیکنان بیشتر چیست؟

2: آیا فقط همین یک مهاجم خارجی دنیای فوتبال است که با قرارداد بسته در مصر است؟

3: آیا با تعلیم به آن کریدها کریدها کریکی برسولیس در یک – دو فسل قبل خیلی خوب از اب در نیامده اند، می شود به خرید درابیری کریکی کرد عیدم کرد؟

4: در نهایت اگر جذب بازی شوید نه عکس را می شناسید و نه بازیکن دیگر را می شناسید.

251 251

دکمه بازگشت به بالا