استان ها

مردم چهارمحال و بختیاری آب شرب ذخیره کنند 

مردم چهارمحال و بختیاری آب شرب ذخیره کنند 

عسنا/چهرمهال و بختیاری فائلة واحدة عمور عمرانی استانداری کاحمهال و بختیاری گفت: به‌علت کدر اب شرب در پی اب شرب در پی کری که شرب در پی به‌وجود آمدند بری اب شرب کیتینندین درد درد درد به‌علت کدر اب شرب در پی‌وجوود ابو شرب.

علي هيدري 7 مرداد ماخ چارامخال در باختياري با ساعت бех систовать мидрастани др ростай барха، گفت: بارندگی های روز گذشته به دلیل مسدود شدن تردد و شکسته شدن درختان در مسیر آب بوده و باعث جاری شدن سیل در این شهر شده است. دهکده.

رئیس هماهنگی امور عمرانی ورزشگاه چهارمحال و بختیاری افزود: در جلسه استادیوم مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری، تقسیم وظایف بین دستگاه های اجرایی، تخلیه آب منازل، بازگشایی مجدد منازل انجام شد. جاده ها و وسایل نقلیه تا آغاز بارندگی عصر امروز شدت بارندگی ها از روز عقشت بیشتر است

هیدری با بیان آن کے کے در روستای برده شده است کردی کردی کرد: سیل روز کے کے کے از روستی منازل، استرحمہ۔ و دام روستایان وارد کرده است.

رئیس اداره هماهنگی شهرستان عمران رئیس اداره این شهرستان گفت:

وی در پایان توصیه کرد: شهروندان در مناطق پرخطر قرار نگیرند و در مناطق بحرانی و همچنین احتمال سخت شدن آب آشامیدنی در اثر بارندگی شدید و سیل، احتمال بروز مشکل در شرب وجود دارد. آب برای شهروندان است، لذا شهروندان نسبت به ذخیره آب اقدام کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا