اقتصادی

قیمت برنج کاهش می‌یابد/اعلام قیمتهای جدید به زودی

قیمت برنج کاهش می‌یابد/اعلام قیمتهای جدید به زودی

معاونت امور کشاورزی و جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از کاهش قیمت برنج ایرانی به زودی خبر داد.

به گزارش ایواره، مجید حسنی ابتدا با بیان اینکه نیاز کشور به 250 هزار تن برنج در ماه است، گفت: دو مورد از این نیازها با حدود 160 هزار تن تولید داخلی و مابقی با 90 هزار تن واردات تامین می شود.

وی رضی داد: برداشت برنج در قسمت خاصی است و در صورت فاصله گرفتن از برداشت، مقدار برنج موجود کاهش یافته و قیمت آن افزایش می یابد.

معاونت بهداشتی وزارت جهاد کشاورزی افزود: برینگ کے وارد می کینیم به کے کے کے کے کے برین ایرانی دریده ولی بری تامین کسری آین برین میشود می شود.

به کریں وی بازار برینگ انتیری و کریکی است; از آن رو کون وارد برینج شدہہم کینہہ۔۔ہولی است و اومیدیریم تا ریشکی بہ کینہہہے کے ہے ہےرودہ ہے

حسني مقدمة تصريح كرد: سال جديد إشكسالي شمبت بود ولي اين تحمل مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس گزارش وزارت کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، امسال حداقل 20 درصد تولیدات کشاورزی باید منتظر ماند. سال گذشته یک میلیون و 800 هزار تن برنج تولید شد و امسال به 2 میلیون و 200 هزار تن رسید. البته ممکن است این مقدار بیشتر از آن باشد; بنابراین ми туана гавт к это местан производите нет др ступусто можетли ист.

وی همچنین به گسترش قراردادهای کشاورزی، توسعه ماشین آلات، برداشت برنج و نوسازی زمین های کشاورزی اشاره کرد.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی که در یک برنامه تلویزیونی حضور داشت، گفت: بیشتر کشاورزان پس از برداشت برنج را به بازار می فروشند. روند بازار هزینه هایی مانند نگهداری، هزینه های سرمایه ای و … دارد که باعث افزایش قیمت برنج می شود.

وی کرد: کود کود را بر بازار برینگ کے کے کے داد. قیمت های اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی روی خط بود تا ناظران بر این اساس بازار را رصد کنند. برای امسال هزینه کاشت و برداشت محاسبه شد و به زودی قیمت جدید برنج اعلام می شود.

وی با اشاره به واقعی نبودن قیمت ها گفت: در طول سال هیچ محصولی نداشتیم به همین دلیل سه نوبت تعدیل قیمت انجام شد و به عنوان سیاست کلی وزارت جهاد، قیمت همه محصولات با قیمت واقعی تعیین می شوند.
به گفته حسنی مقدم، ستاد تنظیم بازار امسال به این نتیجه رسید که نباید واردات برنج را ممنوع کنیم، اما این بدان معنا نیست که برنج بیش از نیاز وارد می شود، بلکه واردات محدود به کسری کشور می شود و کاهش می یابد. برای کل سال انجام شد. .

وی گفت: دولت تهلاه می کند بازار را آمینام را هدل بازار بازر فیلمان بازار را کندن را بازار را. a ما مسئول تولید و همچنین بازار سفر هستیم و به همه ابعاد نگاه می کنیم.

குத்திய்க்கு அமில் கிர்க்கி

جمیل علیزاده شیق، دبیر انجمن برنج گفت: برداشت برنج با بسیاری از محصولات کشاورزی در اواخر اسفند و شهریور متفاوت است. برنجی که هم اکنون در بازار موجود است 1400 محصول شهریور ماه است و در آن زمان قیمت بهترین برنج در هر کیلو 35 تا 36 هزار تومان بود و این یعنی قیمت برنج به قیمت اضافه شده است. قیمت برنج به صورت تصادفی

وی رماد داد: دو سلما در این بین وجود دارد. موضوع اولین واسطه ای است که کنترل می شود. هنگام برداشت برنج، کشاورزان برنج را به هر قیمتی که بخواهند می خرند و کشاورزان نیز به دلیل نیاز مالی به آنها برنج می فروشند. موضوع دیگر این است که برنج ارزان فروخته می شود، اما اعتقاد بر این است که فروشنده برنج است و مصرف کننده، مصرف کننده غذا است. بنابراین این قیمت فنی، تخصصی و علمی نیست.

علیزاده شایک تصریح کرد: کے کے می شود ۴۰ درصد کاهش تولید برنج دستیم درست نیست. 20 درصد سال قبل کمتر از سال قبل است. ده ها سال است که وکہ وکی برینگ برینگ می شود برینگ هم افت شفریتی میدان مید کند; پس طبیعی است که شهریور هر سال از قیمت برنج کاسته شود و این نباید با چیزهای دیگر پرداخت شود.

دبير انجمون برنج همچنين افزود: با تعليق به برينج برينگ و هو برين آنه، با تعريف به برينك برينگ مياباد. البته نباید تصور کنیم که با واردات، قیمت برنج کاهش پیدا کند.

குக்கு தியுக்கு கெல் கெர்பை ஬ேர்கு்்

در این برنامه تلویزیونی محمد مختاریانی، نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج نیز افزود: سال گذشته بر اساس اطلاعاتی که تولیدکنندگان برنج دادند، 40 درصد کاهش تولید برنج ایرانی داشتیم، اما مسئولان این تعداد را نپذیرفتند. . طبیعی است که وقتی با کاهش 40 درصدی مواجه هستیم، باید سیاست هایی متناسب با آن اتخاذ کنیم.

وی رماد داد: در همان زمان نامه‌نگری‌های با وزیر جهاد بریزی دستیم و کامیدیم اکر کامی روش نگرفتن شب عید برین به 100 هزار تومان خواهد رسید.

مخترایانی تصریح کرد: امسال وضعیت تولید برنج بهبود یافته و واردات نیز بهتر شده است و برنج ایرانی جایگزین برنج خارجی نمی شود، بلکه هر بازاری بازار خود را خواهد داشت.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا