عمومی

در سایه شاه؛ روایت ۳۳ سال حکومت‌داری در اصفهان

تاکنون 33 سال با قدرت بر اصفهان و جنوب چندین کتاب و خاتمه نوشته شده است. به تاريخ قاجاريه از کشم اسفاهان و در باره آين شهر و تولگات محمول دوره زل السلطان به سھه سکن است. معرفی شهر دین و تریاک در اقشار مختلف مذهبی و مذهبی شهرستان و جنبه های اقتصادی با تاکید بر کشاورزی و دخانیات.

فصل أول ذل السلطان و برخة كارون و حق كشتي راني در آن و جدالهاي ناشي از آن است.
فصل دوم در مورد عفول قدرت و از پس از سال 1295 ق است.
فصل سوم تعليقات هاي اقا نجفي و دير روحانيون با بابيه در يسفان و موائع ذل السلطان و دولت قاجاري در آين باره است.
فصل کاحم داستان شورش علیه تمتباکو در آن شهر محمول است
فصل پنجم مقاومت در برابر بریتانیا و سایر جنگ های تجاری علیه بیگانگان
فصل ششم و هفتم در باره تعليقة مسيونرهاي مسيسيه در يسفاهان، كومتها علما با انها، و تالها انها براي كردان هوديان و دير موقوليت هاست.
فصل اشتم رماء مجاهراها یسفاهان باعد از استبدال کوسولگری روسیه و بازهم با بابیه در سال 1321 ق.
فصل نهم وردنتن مدولة و تلحة ذل السلطان بریا تساحب سلطانة و فرحمن قلبة وست. این کتاب تاریخ سیاسی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی شهر اصفهان است. در آن نقش اقا نجفی و برادرش حج اقا نور الله و دير روحين ليدردة شهر به تستر ياد شده است. جنگ مخفیانه دولت و روحانیت در بخش عمده این سال در این شهر جریان دارد و شبیه تاریخ مخفی ایران، دوره قاجار، در نیمه دوم آن است.

نویسنده کتاب خانوم هایدی ا. والشر و مترجم مجد الدين كيواني است. کتاب با نام ها در 648 سامان هایفت است. منابع و کتابشناسی مفصل است و این به علاقه مندان در شناسایی منابع اصفهان کمک می کند. تاريخ نشر كانه كے روي كلد وكي 1400 / 2021 است. chap ment энглийский catab sal 2008 بوده است. مقدمه ترجمه هم در وصف کتاب غویا و نظر فارسی کتاب روان و قبل است.

در سایت شاه;  عرض المزید 33 سال کوروب‌داری در اصفهان

دکمه بازگشت به بالا