عمومی

برای رسیدن به موفقیت، مسیر خودت را پیدا کن!

برای رسیدن به موفقیت، مسیر خودت را پیدا کن!

زندگی هیچ دو نفر شبیه به هم نیست و برای موفقیت و رسیدن به اهداف باید راه حلی مختص خودمان پیدا کنیم.

به لوگر ایواره, کھیں مربای مربا نوشته است: «مجنون از زمان عرض المزيد خلقتش با نظاء به عسمان و فرشاة پرندگان هذا عليو دادت تا به عسمان ببراو و هذائس اسمان و فراز برا ابرها را كند كند. به همین دلیل بار برای خودش ساخته شد و از ارتفاعات رفت تا بتواند پرواز کند.

این داستان تا جایی ادامه پیدا می کند که فرد متوجه می شود توانایی پرواز را دارد اما مغز پرواز ندارد اما ذهن و قدرت ذهن دارد. اینگونه بود که برادران رایت توانستند برای اولین بار یک هواپیما بسازند و پرواز رویایی خود را محقق کنند. تجربه پرواز انسان و استفاده از ذهن و خلاقیت برای این پرواز از موضوعاتی است که اغلب در زندگی ما رخ می دهد.

زندگی هیچ دو نفر شبیه به هم نیست و برای موفقیت و رسیدن به اهداف باید راه حلی مختص خودمان پیدا کنیم. به این ترتیب گاهی ممکن است در پروژه پرواز با بال هایی که انسان از چوب یا پرنده برای خود می سازد شکست بخوریم، شکست می خوریم و می افتیم، اما باید دوباره بلند شویم، ذهن و خلاقیت خود را به کار بگیریم و هزاران را پیدا کنیم. از راه هایی که بتوان آن را با موفقیت به پایان رساند، مسیر مربوط به خودمان را پیدا خواهیم کرد.»

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا