حوادث

منازعه آبی بر سر زاینده‌رود و کارون

منازعه آبی بر سر زاینده‌رود و کارون
مردم بخشدار کربلا شهرستان خرامه پس از حدود 5 سال حفاری برای انتقال آب، در قالب اعتراض به تغییر مسیر انتقال آب به فولاد خرامه، نسبت به احساس تبعیض، بی عدالتی و محرومیت روزافزون اعتراض می کنند. چه کسی خواسته یا ناخواسته دولت را در موقعیتی قرار می دهد که تصویب تاسیس بدون مجوز صنعت فولاد را به جامی از زهر برای دولت تبدیل کند؟ مزیت اقتصادی صنعت فولاد در این بخش بدون دسترسی به معادن سنگ آهن خام، بدون دسترسی به آب مورد نیاز و با وجود نیاز به سرمایه گذاری سنگین دولت برای تامین انرژی این صنعت و احداث راه آهن برای آن چگونه تعریف می شود؟

دکمه بازگشت به بالا