عمومی

ترجمه کتاب «رونین برگمن» و تلاش متفاوت عباس سلیمی نمین

ترجمه کتاب «رونین برگمن» و تلاش متفاوت عباس سلیمی نمین

نوع روایت مبانی فکری انقلاب در کتاب «نیم قرن تا شکست» تصویری از مبانی شهادت و واقعه عاشورا را ارائه می دهد که روایتی خشن از این سوگواری ارائه می کند و در این راستا به دنبال ایجاد فضایی در مقابل مفهوم شهادت و عاشورا است تا مبانی فکری انقلاب را زیر سوال ببرد.

همچنین در رابطه با این ادعا که امام راحل (ره) به مجاهدین خلق (منافقین) وعده تقسیم قدرت داده اند، باید توجه داشت که خود آنها (منافقین) نیز مدعی نیستند که در دیدار با امام راحل در نجف چنین قولی داده اند. چگونه چنین ادعایی دارید؟ روابط اقتصادی رژیم شاه با اسرائیل از جمله دلایلی بود که آنها از تغییر رژیم پهلوی عصبانی شدند. آنها روابط اقتصادی گسترده ای با رژیم پهلوی داشتند و بعد اصلی آن معاملات تسلیحاتی بود که بازاری برای اسرائیل بود.

رونین برگمان در این کتاب سعی دارد با این ادعا که اگر رژیم پهلوی زنده می‌ماند، این اتفاق می‌افتد و اتفاق می‌افتد، این را نشان دهد. ایده اصلی این تصویر نیز بر اساس همین قراردادهای تسلیحاتی است و اینکه در آن قرارداد قرار است چه اقلامی به رژیم پهلوی تحویل داده شود.

این کتاب به رویکرد اسرائیل به رژیم پهلوی اعتراف می کند. در این کتاب مشاهده می شود که روابط اسرائیل با رژیم پهلوی در سه بعد تعریف شده است که اولی آن روابط تجارت تسلیحات و بخش دوم ایجاد کمربند وحدت برای اسرائیل در منطقه بود که رژیم پهلوی را شامل می شد.این رژیم در آن زمان با مخالفت روبرو بود. بعد سوم این رابطه، ارتباط اطلاعاتی کشور با آمریکا در منطقه و در همکاری با رژیم پهلوی است که هر سه حکایت از موقعیت هایی دارد که رژیم پهلوی به نفع اسرائیل ایجاد کرده است.

آنچه در این کتاب ارائه می شود، هم ترجمه ای از کتاب اصلی است و هم نقدی مفصل که کمک می کند تا به خوبی به ادعاها و روایات گیج کننده و نادرست نویسنده کتاب اصلی به صورت مقایسه ای پاسخ داده شود که می تواند راه جدیدی باشد. نقد کتاب در نظر بدهید.

* سخنان در مراسم رونمایی از کتاب «نیم قرن تا شکست» نوشته عباس سلیمی نمین.

دکمه بازگشت به بالا