عمومی

قیمت ماکارونی و نظام حمایت اجتماعی

قیمت ماکارونی و نظام حمایت اجتماعی

دولت های کشورهای توسعه یافته جهان پایگاه های اطلاعاتی دقیقی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارها دارند و هر چه نظام های سیاسی به «دولت رفاه» نزدیکتر باشد – مانند سوئد، نروژ و فنلاند – کیفیت، دقت و استفاده بالاتری دارد. از پایگاه های داده آنها اطلاعات درآمد، هزینه، وضعیت تحصیل، مالیات، دارایی، سلامت و غیره خانوارها در این پایگاه ها موجود است.

این پایگاه های اطلاعاتی در مورد وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارها به دولت اجازه می دهد تا حمایت اجتماعی هدفمند و هوشمندانه ای را از خانوارها و افراد ارائه دهد. هدفمندی است زیرا حمایت بر اساس میزان توان و ضعف اقتصادی و اجتماعی افراد است و اگر قرار است یارانه نقدی یا کمک غیرنقدی به خانوار یا فردی داده شود، بر اساس استحقاق است. این هوشمند است زیرا می تواند تغییراتی را در زندگی یک فرد ایجاد کند. شهروندی ممکن است بر اثر تصادف، بیماری یا بیکاری تنزل یابد و ممکن است به هر دلیلی به همان اندازه خوب یا بسیار خوب باشد. حمایت او در هر دو مورد باید هوشمندانه تغییر کند.

دولت وظیفه دارد رشد اقتصادی را تسهیل کند، روابط با دنیا را بهبود بخشد، فساد را از بین ببرد، سیاست‌های ضد تورمی را اجرا کند، ارزش پول ملی را حفظ کند، اما وظیفه دارد هدفمند و هوشمندانه را حفظ کند. سیستم حمایت اجتماعی.همچنین توسعه دهید. این وظیفه ای است که چندین دهه به دولت ها هشدار داده شده اما نادیده گرفته شده است.

دولت – به ویژه دولتی که با هزینه ها سرکوب شده است و کسری بودجه اش تورم رشته ای را بر اقتصادهای ضعیف تحمیل کرده است – باید داده ها یا سیستمی از بحران و شوک اقتصادی، داده ها و سیستمی برای حمایت هدفمند و دسترسی هوشمند به آن بسازد. گروه های آسیب پذیر نیاز به چنین سیستمی امروزه بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، در حال حاضر که گروه هایی از مردم ممکن است حتی به ماکارونی دسترسی نداشته باشند و لازم است حمایت های هدفمند در برابر سوء تغذیه صورت گیرد.

مهم این است که در این مملکت هر که بیهوده جاده بسازد، وسط پتروشیمی ویرانگر بسازد، در پایین ترین نقطه کویر کارخانه فولاد بسازد، هر سازنده با تکنولوژی بالا را زمین بزند، ژست بگیرد، دیده می شود و قدردانی می شود و در بالا است. اما کسانی که برای ایجاد نظام‌های لازم برای حکمرانی – مانند پایگاه داده و سیستم حمایت اجتماعی هدفمند و هوشمند – تلاش می‌کنند، نه دیده می‌شوند، نه قدردانی می‌شوند و نه در اوج می‌نشینند.

کار ایجاد چنین سامانه ای به نام «پایگاه رفاهی ایران (https://refahdb.mcls.gov.ir/)» در وزارت رفاه از سال 1392 آغاز شد. پایگاه داده شامل مجموعه ای از 50 منبع داده، 25 منبع داده کاملاً یکپارچه و ساختار اصلی آن با بیش از 60 جدول داده است. بیش از 3 میلیارد رکورد از داده ها در پایگاه داده نهایی ذخیره و تجمیع می شود. متأسفانه طراحان و مجریان این اثر چقدر جدی بودند، بقیه که باید همراهی می کردند و به اهمیت آن برای نظام اجتماعی و توسعه عدالت پی می بردند، نسبت به آن بی تفاوت بودند. دولت فعلی تا به امروز حرفی در این باره نگفته است و وزیر رفاه ترجیح می دهد به جای کار اساسی، نمایش را اجرا کند.

ایجاد چنین پایگاهی و گنجاندن آن در سیاستگذاری و اجرا، نوعی سازوکار حاکمیتی است. متاسفانه در این کشور دولت به جای اصلاح و ایجاد سازوکارهای لازم برای حکمرانی خوب به دنبال سازنده است. نمایندگان مجلس به جای مطالبه سازوکارهایی به دنبال سازنده در حوزه انتخابیه خود هستند. قدرت دولت ها با تعداد روبان هایی که پاره می کنند سنجیده می شود، نه میزان ظرفیتی که برای حکومت درست ایجاد می کنند.

به طور خلاصه، اکنون که قیمت ماکارونی سه برابر شده و آینده روشنی ندارد، تکمیل، هدف‌گذاری و هوشمندسازی «پایگاه رفاهی ایران» را جدی بگیرید و سعی کنید کشور را به داده‌های لازم برای ایجاد یک فضای اجتماعی مؤثر و کارآمد مجهز کنید. سیستم حفاظتی پوپولیسم را متوقف کنید و خودنمایی کنید و کاری را که باید انجام دهید برای حمایت از زخمی های قیمت ماکارونی انجام دهید. بیایید ما مردم خواستار ایجاد این سیستم حمایت اجتماعی باشیم.

* جامعه شناس

دکمه بازگشت به بالا