عمومی

سهمیه‌بندی شدن نان و گرسنه‌تر شدن فقرا

سهمیه‌بندی شدن نان و گرسنه‌تر شدن فقرا

امروز بر کسی پوشیده نیست که نیروی مسلط بر مردم نه تنها فقرا بلکه اکثریت ملت نان هستند و ثروتمندان و متمولان نان به ویژه نان سنتی بسیار کم می خورند. وضعیت جامعه به گونه ای است که هر چه خانواده ها فقیرتر باشند نان بیشتری مصرف می کنند و در نتیجه یارانه های حوزه نان نیز شامل آنها می شود.

در روزهای گذشته مطلبی منتشر شد مبنی بر اینکه در طرح آزمایشی ساماندهی یارانه نان، سهمیه 250 گرمی به ازای هر نفر در نظر گرفته شده بود، اما خوشبختانه پس از موجی که علیه افزایش نرخ نان به وجود آمد، این خبر تکذیب شد. قیمت ماکارونی در کشور حجم و قیمت نان برای خریدار ایجاد نمی شود. هر چند دولت و مجلس در تحرکات اخیر سعی در التیام روحیه جامعه بسیار ناراحت کرده است اما نمی توان به راحتی از تفکری که در اصلاحات اقتصادی خود به ته خط رسیده و به نان تبدیل شده چشم پوشی کرد. .

مسلما امروز پس از سی سال از بخش ناکارآمد سیاست تعدیل اقتصادی دوران سازندگی که کنار گذاشته شد و به تعبیری تعدیل شد، امروز با همین استدلال اما با شعار اصولگرایی توسط دولت سیزدهم اجرا شده است. . سخنرانی دیروز خانواده بشری را به یاد ادله مرحوم نوربخش در اجرای سیاست های حذف یارانه ها انداخت که از این حیث بسیار شبیه به هم بود.

اما مسئولان کشور بدانند هر اقدامی اعم از سهمیه بندی، حذف یارانه ها و افزایش بی رویه قیمت نان نتیجه ای جز گرسنگی دادن به فقرا ندارد. امیدوارم کسی دنبال استدلالی نباشد که فقرا را گرسنه تر کند.

دکمه بازگشت به بالا