اقتصادی

ایران در حیطه دیپلماسی انرژی چندان موفق نبوده است

ایران در حیطه دیپلماسی انرژی چندان موفق نبوده است

رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه نبود بستر مشخص برای دیپلماسی انرژی یکی از نقاط ضعف است، گفت: ایران دومین کشور دارای بیشترین ذخایر گاز و نفت است و بر سر دوراهی قرار گرفته است. انرژی، اما متاسفانه در حوزه دیپلماسی انرژی موفق نبوده است.

به گزارش ایواره، هفتاد و پنجمین نشست علمی – تخصصی با عنوان ظرفیت های تجاری منطقه ای انرژی و راهبردهای پیشنهادی با مدیریت علمی صابر میرزایی معاون نوآوری و فناوری های آینده مرکز تحول و توسعه ریاست جمهوری و همچنین با سخنرانی دکتر محمد صادق کریمی، مرکز دیپلماسی انرژی و پیشرفت، دکتر احمد زراعتکار، رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور فعال علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اتاق فکر، کارشناسان، مدیران و کارشناسان کشوری به صورت مجازی برگزار شد. و دستگاه های اجرایی استانی.

در این جلسه دکتر احمد زراعتکار رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اساساً بستر مشخصی برای حوزه دیپلماسی انرژی نداریم و این یکی از نقاط ضعف این امر است. بحث.”

وی افزود: ایران دومین کشور دارای بیشترین ذخایر گاز و نفت است و در واقع بر سر دوراهی انرژی قرار دارد اما متاسفانه در حوزه دیپلماسی انرژی چندان موفق نبوده است.

وی افزود: اساسا بحث صادرات هدفمند با سایر همسایگان ایران چندان جدی نبوده است.

زراعتکار گفت: سازوکار عمل ایران چه در حوزه نفت و چه گاز و برق در چارچوب شرکت های دولتی و سیستم های دولتی اجرا می شود و از دیگر نقاط ضعف این موضوع است.

افزایش امنیت سیاسی بین المللی از طریق تجارت انرژی

همچنین دکتر محمدصادق کریمی کارشناس دیپلماسی انرژی مرکز همکاری های تحول و توسعه به دو مزیت تجارت منطقه ای انرژی اشاره کرد و گفت: افزایش امنیت سیاسی بین المللی با ایجاد وابستگی متقابل بین ایران و کشورهای همسایه و نیز افزایش آن. و تنوع بخشیدن به درآمدها واحد پولی ایران یکی از مزیت های تجارت انرژی در منطقه است.

وی در ادامه به الزامات و اولویت های سیاست های تجاری منطقه اشاره کرد و گفت: اولویت استفاده از مزیت موقعیت جغرافیایی بر مزیت منابع انرژی، لزوم انعقاد حداکثر قرارداد، اولویت کشورهای پیرامونی بر کشورهای دور، اولویت اولویت خرید و فروش مبادله ای و سپس ترانزیت اولویت خرده فروشی حامل های انرژی بر فروش عمده، اولویت ایجاد ظرفیت مصرف در کشورهای هدف، لزوم توجه به گزینه های رقیب تجارت انرژی و لزوم نصب زیرساخت های مالی مناسب با اولویت اتاق های تسویه حساب دو طرفه و چند جانبه الزامات و اولویت ها هستند.

کریمی به نکات کلیدی در خصوص ظرفیت سیاست های تجاری منطقه اشاره کرد و گفت: وجود ظرفیت های خالی خطوط لوله خوب برای توسعه تجارت گاز به ویژه در ارتباط با روسیه، وجود ظرفیت های خالی بزرگ واردات در مرزهای مستقیم و کشورهای دوست. ، بازار؛ عامل محدود کننده تجارت گاز منطقه ای ایران ظرفیت شبکه داخلی است. عامل محدود کننده تجارت منطقه ای و ظرفیت پالایش داخلی ایران؛ عامل محدود کننده تجارت نفت ایران یکی از نکات کلیدی و مهمی است که باید به آن توجه ویژه داشت.

وی همچنین به پیشنهادهای فوری اشاره کرد و گفت: پرداخت بدهی به ترکمنستان در اسرع وقت و از سرگیری قرارداد واردات گاز، افزایش ظرفیت قرارداد صادرات گاز به عراق، افزایش واردات برق از آذربایجان و ترکمنستان و فروش به عراق و نفت خام دریای خزر با کمترین نرخ سوآپ ممکن با اولویت روسیه یکی از پیشنهاداتی است که در این زمینه کمک زیادی خواهد کرد.

لازم به ذکر است این مرکز با برگزاری سلسله نشست های تخصصی به دنبال فراهم آوردن زمینه لازم برای ظرفیت کارشناسان، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و دریافت نظرات مختلف کارشناسان است.

این نشست علمی-تخصصی طبق برنامه منظم هفتگی توسط معاونت آموزش و ترویج مرکز تحقیقات توسعه و آینده نگری برگزار شد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا