اقتصادی

کاهش شرط سکونت پنج ساله برای برخی متقاضیان نهضت مسکن

کاهش شرط سکونت پنج ساله برای برخی متقاضیان نهضت مسکن

با توجه به شرایط ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن، سابقه سکونت مهاجران کلانشهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می یابد. همچنین این سابقه برای کارمندان دولت که براساس حکم دستگاه مربوطه (به استثنای استان تهران) جابجا می شوند ملاک نخواهد بود.

به گزارش ایواره، وزارت راه و شهرسازی از امروز به مدت یک ماه متقاضیان نهضت ملی مسکن در صورتی که در انتخاب شهر محل خود یا سایر مشخصات و اطلاعات اشتباه کرده اند، فرصت دارند نسبت به اصلاح درخواست اقدام کنند. متقاضیان به آدرس saman.mrud.ir مراجعه نمایند. توجه داشته باشید که برای تغییر شهر نباید مانند دوره های قبل درخواست خود را حذف و مجدد ثبت نام کنید، بلکه فقط باید ویرایش کنید. زیرا مهلت ثبت نام در 29 اسفند سال گذشته به پایان رسیده است.

متقاضیان قبل از تغییر شهر درخواست خود به «آگهی ثبت نام متقاضیان نهضت ملی مسکن» مورخ 20 دی ماه 1400 در سامانه مذکور توجه نمایند.

نکته قابل توجه در ثبت نام های جدید این است که سابقه اقامت مهاجران کلانشهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش یافته است. این سابقه برای کارمندان دولت که براساس حکم دستگاه مربوطه (به استثنای استان تهران) جابجا می شوند ملاک نخواهد بود.

در شهرهای جدید حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر جدید یا در شهر مادر و یا در شهرهایی که به دلیل نداشتن زمین دولتی امکان انجام پروژه وجود ندارد و متقاضیان به سایر شهرهای همجوار معرفی می شوند الزامی است. از جمله شهرهای جدید

در خصوص سابقه مالکیت تغییراتی در ثبت های جدید ایجاد شده است. قبلاً این شرط بیش از 16 سال مالکیت بود که به پنج سال کاهش یافته است. بر این اساس، برخی از متقاضیان طرح اقدام ملی که در سال 1388 ثبت نام کرده و به دلیل سابقه مالکیت 16 ساله از این طرح حذف شده اند، می توانند با توجه به ادغام برنامه اقدام ملی با نهضت ملی مسکن از این فرصت استفاده کنند. تسهیل شرایط بازگشت به طرح.

همزمان با سراسر کشور این امکان برای ساکنین استان تهران که در انتخاب شهر دچار اشتباه شده اند وجود دارد. طبق اطلاعات قبلی، ساکنان تهران که پنج سال است در پایتخت سکونت دارند، تنها مجاز به انتخاب شهرهای پرند، هشتگرد، ایوانکی، پاکدشت و رباط کریم هستند و در صورتی که شهری غیر از اینها را انتخاب کرده باشند. می توانند آن را اصلاح کنند.

واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهایی مانند دماوند یا رودهن برای ساکنین این شهرها که پنج سال سکونت دارند در نظر گرفته شده است. بنابراین شهروندان تهرانی از مراجعه به این شهرها خودداری کنند.

گواهی تحصیلات متقاضی قبل از گذراندن دوره دانشگاه، مدارک مربوط به محل تولد (شناسنامه) متقاضی یا والدین متقاضی، پروانه کسب برای متقاضی یا والدین متقاضی، سابقه پرداخت بیمه برای متقاضی یا والدین متقاضی. ، گواهی اشتغال به کار از ادارات دولتی برای متقاضی اعم از والدین متقاضی، گواهی پرداخت مستمری و بازنشستگان و یا اولیای دم متقاضی مدرک سکونت متقاضی است که تصویر آن باید در سامانه بارگذاری شود اجاره نامه نمی باشد. به عنوان سابقه اقامت 5 ساله قابل قبول است. در شهرهای جدید حداقل پنج سال اقامت در شهر جدید یا در شهر مادر الزامی است.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا