اقتصادی

کارخانجات تعمیرات اساسی و بازسازی واگن‌های مسافری و خدماتی

کارخانجات تعمیرات اساسی و بازسازی واگن‌های مسافری و خدماتی

حرکت قطارهای مسافری به عنوان وسیله ایمن سفر مرهون تلاش کارگرانی است که به طور مرتب واگن های مسافری شرکت رجا را برای تعمیرات جاری، سالانه و اساسی تعمیر می کنند و با آماده سازی و بهسازی آنها زمینه سفر مساعد را برای مسافران فراهم می کنند. مسافران در اول ماه مه 1886 اتفاقی در آن نقطه از جهان افتاد که هنوز برای سالیان متمادی در سرتاسر جهان به یادگار مانده است.در این روز برای اولین بار کارگران برای دفاع از حق خود در نابرابری دست به اعتصاب سراسری زدند و این اعتصاب باعث شد که اول ماه مه به عنوان روز کارگر در سراسر جهان جشن گرفته شود.این روز در ایران نیز همه ساله مصادف با یازدهم اردیبهشت ماه گرامی داشته می شود.

دکمه بازگشت به بالا