عمومی

خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

خشکسالی یکی از پدیده های اقلیمی است که هر ساله خسارات زیادی به بخش های مختلف طبیعی از جمله منابع آب، محیط زیست و انسان روی کره زمین وارد می کند. در دهه اخیر به دلیل فراوانی خشکسالی در ایران و کاهش منابع آبی، پیامدهای آن ملموس شده است. است ویکی از مهمترین برنامه های آبخیزداری احداث سدهای کوچک برای مدیریت هماهنگ، یکپارچه و قانونمند و بهره برداری از منابع طبیعی، کشاورزی، انسانی و اقتصادی یک حوزه آبخیز به شرط حفظ سرمایه اصلی، آب و خاک است. مناسب برای حوزه های آبخیز با اهداف از پیش تعیین شده مانند کنترل فرسایش، تنظیم جریان، کنترل و کنترل آب و افزایش بهره. وری از آن عرضه نیازهای آب کافی برای مناطق پایین دست، کنترل و مهار سیل مخرب و پیشگیرانه گم شده بود آب های سطحی است. در این میان بنیاد مستضعفان بخش احمدی شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان با احداث این سدهای کوچک گام مهمی در رونق کشاورزی و استفاده بهینه از آب های سطحی برداشته است.

دکمه بازگشت به بالا