اجتماعی

ایواره – سرقت درختان کهنسال

ایواره - سرقت درختان کهنسال

درختان ابتدای مسیر پیست اسکی به تاریکدره و پشت دانشکده کشاورزی همدان در سایه بی توجهی مسئولان قطع شده و تبر به ریشه طبیعت همدان زده است، برخی شواهد حاکی از آن است که قاچاق چوب نیز در همدان رخ می دهد. قاچاق چوب و قطع درختان در همدان تهدیدی جدی برای طبیعت همدان است و باعث از بین رفتن باغ ها و فضای سبز و جنگل ها می شود و در سایه بی توجهی متولیان امر عده ای سودجو تیشه به ریشه درختان می زنند. منفعت خودشان درختان پشت دانشکده کشاورزی همدان مدتی است قطع شده و هر روز بر تعداد درختان این منطقه افزوده می شود و در این منطقه درختانی که بخشی از پایتخت این شهرستان هستند قطع می شوند. .
برداشت چوب بدون مجوز و مجوز قطع درختان در اراضی ملی ممنوع است و این مجوز فقط برای اراضی افراد صادر می شود.

دکمه بازگشت به بالا