عمومی

آقای رئیسی! «مُسببان وضع موجود» در هم‌اند یا سوا کردنی؟

آقای رئیسی! «مُسببان وضع موجود» در هم‌اند یا سوا کردنی؟

آیا عاملان شرایط فعلی در نقاط قوت جمهوری اسلامی شریک هستند یا تنها در نقاط ضعف شریک هستند؟ آیا مخاطب ایشان مسبب وضعیت موجود در همه ارکان نظام است یا فقط قوه مجریه؟ آیا می توان کل یک سیستم را موفق دانست اما اجزای آن را نه؟!

استفاده از این کلمات توسط رئیس شورای عالی امنیت ملی دقیقاً خلاف امنیت ملی است. چرا که به نوعی اعزام تعداد زیادی از نیروهای اجرایی و مومن از قطار انقلاب صلاح تلقی می شود!

استفاده کنندگان از این واژه نیز باید تناقض بیانیه خود با رویکرد مقام معظم رهبری را توضیح دهند. ایشان بارها موفقیت نظام در دستیابی به اهداف انقلاب را تا این لحظه یادآور شده اند. نمونه آن سخنرانی در روز سه شنبه در مقابل مقامات دولتی است.
شاخص اصلی برای یافتن علل وضعیت فعلی چیست؟ این سوالی است که کاربران کلمه باید به آن پاسخ دهند، هر چه زودتر بهتر. به امید موفقیت عوامل وضعیت فعلی!

دکمه بازگشت به بالا