اقتصادی

ایواره – کارخانه سیمان زاوه

ایواره - کارخانه سیمان زاوه

برخی از تولیدکنندگان سیمان امروز نسبت به کاهش تولید و مشکلات سال آینده به دلیل کمبود سوخت و تعطیلی کارخانه ها و خطوط تولید هشدار می دهند. هم اکنون برخی از کارخانه های سیمان خراسان رضوی به دلیل کمبود گاز و عدم تخصیص مجدد سهم نفت کوره با مشکل مواجه هستند و این کارخانه ها به دلایل ذکر شده تنها از ذخایر کلینکر استفاده می کنند که منجر به کاهش ظرفیت تولید در استان شده است. . شاید در مقطعی که صنعت مسکن چندان فعال نیست و تقاضای سیمان در بازار کم است، این اتفاق نیفتد، اما در صورت تداوم شرایط فعلی، چالش ها در ماه های آینده دور از انتظار نخواهد بود. خراسان رضوی دارای هفت واحد تولید سیمان با ظرفیت 8.25 میلیون تن، اشتغال 2226 نفر و سرمایه گذاری 150 هزار و 56 میلیارد ریال است. همچنین سهم واحدهای تولیدی سیمان استان در کشور از نظر ظرفیت تولید 9.3 درصد، در سرمایه گذاری 18.6 درصد و در اشتغال 6.7 درصد است.

دکمه بازگشت به بالا