اجتماعی

انتصابات جدید در شهرداری تهران

انتصابات جدید در شهرداری تهران

شهردار تهران در احکامی جداگانه «رئیس ستاد ساماندهی اسناد و املاک شهرداری تهران»، «مدیرکل مجامع و حسابرسی شهرداری تهران»، «مدیرعامل سازمان ورزش» و «مدیرعامل شهر آفتاب» را منصوب و منصوب کرد. شرکت نمایشگاه های بین المللی».

به گزارش ایواره، علیرضا زاکانی طی حکمی ابوالفضل فلاح، معاون اداری مالی و اقتصادی شهرداری تهران را به سمت «رئیس ستاد ساماندهی اسناد و املاک شهرداری تهران» و ابراهیم باقی را به عنوان «مدیرکل مجامع و حسابرسی شهرداری تهران» در چهار دوره منصوب کرد. طی احکام جداگانه ای حسین اوجاقی را به سمت «مدیرعامل سازمان ورزش» و عباس تقدسی نژاد را به مدت یکسال به سمت «مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی شهرآفتاب» منصوب کردند.

در بخشی از متن جمله ابوالفضل فلاح آمده است:

«در اجرای مصوبه شماره 160/2194/32113 مورخ 18/02/1395 شورای اسلامی شهر تهران و به استناد بند 5 بخشنامه شماره 10/1058557 مورخه 1400/10/27 به منظور ساماندهی، تولید و افزایش بهره وری و حفاظت از املاک شهرداری تهران به موجب این حکم به عنوان «رئیس سازمان اسناد و املای شهرداری تهران» منصوب می شوید.
امید است با توجه به مستندات فوق و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در خصوص تشکیل ستاد و صدور احکام رؤسای کمیته های مقرر در تبصره 5 بخشنامه فوق اقدامات لازم برای سیاست گذاری، مدیریت و نظارت بر عملکرد کمیته های اجرایی در مناطق «سازمان ها، شرکت ها و سایر نهادهای تابعه در خصوص شناسایی، تثبیت، حفاظت، تخلیه، خلع ید، وصول اجاره بها و سایر موارد مشابه مربوط به اموال شهرداری تهران و ارائه سند. گزارش فصلی به من.»

به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در حکمی انسیه قربانی نیا را به عنوان «سرپرست اداره کل تدوین، نظارت و صدور مجوز» و نیما نیازمند را به عنوان «رئیس مدیریت بافت و تاریخی» منصوب کرد. بناهای تاریخی در احکام جداگانه ای.شهرستان تهران «منصوب.

داوود گودرزی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز طی حکمی رضا ناصری سرایی را به عنوان «رئیس نظام مدیریت شهری و نظارت عمومی» منصوب کرد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا