عمومی

زبان فارسی میانجی چند زبان مادری در ایران

زبان فارسی میانجی چند زبان مادری در ایران

در اهمیت زبان مادری هر چه گفته شود کم است ما با این زبان خود و دنیا و دیگری را می فهمیم. زبان مادری زبانی است که از بدو تولد با ما صحبت می شود، بنابراین افراد ممکن است چندین زبان مادری داشته باشند.

این روز تقریباً مصادف شده است با بحث های زیادی درباره هشتگ منوفرسی در فضای مجازی، ‌ از آنجایی که در ایران زبان مادری متعددی وجود دارد و فارسی واسطه همه این زبان هاست، بد نیست به چند نکته در این زمینه اشاره کنیم:

1. چیزی که بسیار محسوس است کاهش تعداد افرادی است که با یک لهجه صحبت می کنند، در گذشته شهروندانی که به تهران می آمدند گویش خود را ترک می کردند، گویی شرط ورود به تهران بود، در حال حاضر حتی در شهرهای دیگر لهجه وجود دارد. کاهش یافته است)

2. تنوع زبانی، تنوع لهجه و تنوع گویش، همگی ظرفیت های فرهنگی غنی و ارزشمندی هستند که دریچه های جدیدی را به روی زندگی و تجربه زندگی می گشایند. یکی از معنای وحدت می تواند استفاده از همه ظرفیت های زبانی موجود در یک جغرافیا باشد.

3. چندزبانگی هم ارزشمند است و هم قابلیت زیبایی دارد. حالا چرا یادگیری زبان فارسی برای کسانی که در ایران زندگی می کنند باعث ایجاد حس ذلت و رنج شده است، احتمالاً به این دلیل است که خود زبان فارسی را نباید پیدا کرد. این زبان هویت فرهنگی ایران است و محدود به جغرافیا نیست. او علاوه بر داشتن والدین دو زبانه در ایران، دارای دو زبان مادری مانند کردی و فارسی، ترکی و فارسی و… بود.

4. هدف زبان مشترک و زبان رسمی سرکوب دیگران نیست، ممکن است گاهی باعث سرکوب شود، اما اولین هدف آن برقراری ارتباط و تعامل و ایجاد فضای فرهنگی است که اتفاقاً با حفظ این فضای غنی و رنگارنگ می شود. گویش ها و زبان های دیگر در جغرافیای رایج. . فکر نمی کنم فردی که مهاجرت می کند، سرکوب یادگیری زبان مادری خود را شرط یادگیری زبان خارجی بداند. هر دو مفید و هر دو ارزشمند هستند.

دکمه بازگشت به بالا