حوادث

بلایای طبیعی، تقدیر طبیعت یا بهای تخریب محیط زیست؟

بلایای طبیعی، تقدیر طبیعت یا بهای تخریب محیط زیست؟
در طول تاریخ ، بشر همیشه با بلایای طبیعی دست و پنجه نرم کرده است. نکته مهم در قرن 21 این است که اقدامات ضد محیطی انسان ها تا چه حد می تواند در تشدید آثار مخرب این بلایا مانند سیل موثر باشد؟ از آنجا که سیاست های زیست محیطی کشورها بر یکدیگر تأثیر می گذارد ، سازمان ملل متحد در سال 2021 ، در روز جهانی کاهش بلایای طبیعی (21 اکتبر) ، بر ضرورت همکاری بین المللی برای کاهش خطرات و قربانیان بلایا در کشورهای در حال توسعه تأکید می کند. در همین حال ، این سال پیش می آید که چه تعداد از بلایای طبیعی ایران قریب الوقوع است و ما چه هزینه ای برای آسیب های زیست محیطی می پردازیم؟

دکمه بازگشت به بالا